dev1

108. - 109. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 056

 

108. lapaspuse

Par pilsētas kuģu karogu. XXI.

Ja mūsu pilsētas namnieks vada kuģi jūrasbraucienā, viņam jālieto karogu ar baltu krustu melnā laukumā. Ja kāds to nedara, viņam to jāatlīdzina pilsētai ar vienu mārku sudraba. Ja kāds viesis kuģo zem mūsu karoga, un par to tiek apsūdzēts mūsu tiesā, viņam ir jādod tikpat daudz.

Par brīvību pirkt un pārdot mantas un preces. XXII.

Ja kāds vīrs nogādā mūsu pilsētā preces pārdošanai, viņš tās drīkst pārdot, kam grib, drīkst iepirkt citas mantas un preces, un tās vest prom no šejienes, kad viņam tīk. Ja viņš negrib pārdot atvestās preces, bet iepērk citas mantas un preces, viņam pilsētai to jāatlīdzina ar trim mārkām sudraba.

 

109. lapaspuse

1630.g. 1. augustā mūsu mīļais biktstēvs, godājamais, ievērojamais un augsti mācītais maģistrs Bernhards Harders[1], Aizputes mācītājs un uzticīgais dvēseļu gans, augstā priestera amata un tēvišķo rūpju vadīts, ir sastādījis sekojošos noteikumus kristīgajai draudzei par to, kā jāuzvedas un jāizturas uzbrūkošās mēra sērgas laikā.

Kārtība, kuru godājamā Aizputes namnieku kopiena ir apstiprinājusi šī 1630.g. 30. jūlijā, izcēlušās mēra sērgas laikā

1. Pirmkārt, ir čakli jāklausās visi sprediķi un bieži jāpieņem svētais vakarēdiens.

2. Otrkārt, viņi vācu un nevācu dievkalpojumu laikā dzērienu tirgotavās un krogos nevienam nedrīkst pārdot alu un degvīnu, citādi zaudēs visas preces[2].

3. Katru piektdienu jāietur gavēnis līdz vakara dievkalpojumam, kurā jālūdzas kopā ar mācītāju un jānoklausās īss sprediķis kopīgi ar saviem mīļajiem (izņemot par sešiem gadiem jaunākus bērnus un grūtnieces).

 


[1] Bernhards Harders, teoloģijas maģistrs, dzimis 1576.g. Hamburgā. 1605.g. viņš bija Kuldīgas pilsētas skolas rektors, 1609.g. – Ventspils mācītājs. 1614.g. 20. augustā hercogs Vilhelms Ketlers viņu aicināja par Aizputes un Cīravas mācītāju. 1622.g. 30. jūnijā viņš tika iecelts par Piltenes apgabala superintendentu. 1625.g. viņš izstrādāja Piltenes apgabala baznīcu noteikumus, kas netika apstiprināti vai nodrukāti, tomēr dzīvē tika ievēroti. Bija precējies ar Margaritu fon Štrombergu, miris 1639.g. 29. decembrī. (Kallmeyer T., 1910, S.400-401)      

[2] Zaudēs preces – preces konfiscēs pilsēta.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00