dev1

116. - 117. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 060

 

116. lapaspuse

8. Gruntsgabalu, ko apdzīvo vecais Hanss Kace, viņš ir nopircis no Lovotera par 16 markām. Tam piederošā zeme atrodas pie ķieģeļnīcas. Vēl viens tīruma gabals tīrumu lejā pie Tebras, un vienu kaudzi liela pļava pie Tebras.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir Bušhunda gruntsgabals un zeme.

 

9. Henings savu gruntsgabalu un namu pie ķieģeļnīcas grāvja ir pārdevis Pēterim Mūrmeistaram no [Dom]Kapitula[1] un Andrejam Bāliņam par 40 markām, 20 markas Kapitulam un 20 markas Bāliņam, un puse ir dota baznīcai, bet otra puse – mantiniekiem. Piederīgie tīrumi ir divi – viens pie Tebras un Boju ceļa, otrs tīrumu lejā pie Tebras, un vienu kaudzi liela pļava.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir tagadējā dekāna kunga Jakoba Variusa īpašums, kas nopirkts kā dzimtīpašums saskaņā ar viņa dokumentiem.

 

10. Mihela un viņa sievas gruntsgabals pie ķieģeļnīcas grāvja, ir dzimtīpašums. Tam piederošais tīruma gabals atrodas tīrumu lejā, turklāt vēl divas kaudzes liela pļava, un septiņas kaudzes liela pļava uz Lazgas pie Cirkales.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir bārddziņa[2] Gerta Šmita gruntsgabals.

 

11. Petera no Tviselas un viņa sievas gruntsgabals, ir dzimtīpašums. Tam piederošais tīrums atrodas pie Tebras tīrumu lejā, turklāt divas kaudzes vietas liela pļava, un vēl septiņas kaudzes liela pļava pie Cirkaļiem un Lazges.

[Vēlāka piezīme:] Šis gruntsgabals pieder Frīdriham Biteram, un viņš to tagad apdzīvo, tāpat kā sekojošo mūķeņu[3] gruntsgabalu.

 

12. Tenis, mūķeņu kalpotājs, savu gruntsgabalu, kas atrodas pie Ķieģeļu grāvja, ir pārdevis Krevelim par 20 markām un podu[4] vaska, ko jādod baznīcai, ar kungu un namnieku piekrišanu. Tam piederošā zeme atrodas pie Lazges iepretim Honekes ķieģeļnīcai, turklāt divas kaudzes liela pļava. Vēl tīruma gabals pie Tebras, un vēl kaudzi liela pļava pie Cirkaļiem uz Lazges.

 

13. Kurpnieka Ambrozija Šullena gruntsgabals pie Ķieģeļu grāvja, ir dzimtīpašums. Tam piederošais tīrums atrodas tīrumu lejā pie Tebras kopā ar kaudzi lielu pļavu. Pie Lazges divas kaudzes lielas pļavas, viena pie Iutempee, otra pie Krassen pļavas.

[Vēlāka piezīme:] Šis gruntsgabals pieder Osvaldam Broseienam, kurš to ir nopircis no Johana Rīzenbekena par 200 Rīgas markām.

 

117. lapaspuse

14. Gruntsgabals pie ģildes [nama], kur dzīvo Bukses, arī pieder namniekiem, kuri nav to nopirkuši par dzimtu, bet tikai kalējam Vilhelmam uz viņa mūža dienām, kā namnieki ir vienojušies.

[Vēlāka piezīme:] Šis gruntsgabals tagad ir stiklinieka Heinriha Bernta dārzs.

 

15. Gruntsgabals iepretim [domkapitula] pilij, ko apdzīvojis Klements, un kas ticis pārdots kokgriezējam Dītriham, un tagad ir divi gruntsgabali. Tam piederošais tīrums atrodas tīrumu lejā pie Tebras, turklāt vēl trīs kaudzes liela pļava pie Lazges upītes, un pie kungu zirgu ganībām.

[Vēlāka piezīme:] Tas atrodas tirgus laukumā iepretim prāvesta kunga dārzam.

 

16. Horgera Grīzes gruntsgabals, kas atrodas iepretim pilij, kas kādreiz piederējis kurpniekam, un ar kungu un namnieku piekrišanu ticis nopirkts no Dītriha Rīzenbeka par 80 markām, angļu svārkiem viņa sievai un bikšu pāri Dītriham. Tam piederīgais tīrums atrodas pie Lazges un ķieģeļnīcas, vēl viens tīruma gabals tīrumu lejā pie Tebras, un trīs kaudzes vietas liela pļava pie Lazges, kā arī dārzs pie tīruma, kuru apdzīvo kurpnieks Mačs.

[Vēlāka piezīme:] Šis gruntsgabals tagad pieder Lambertam Kemneram.

 

17. Gruntsgabalu, uz kura dzīvo mūrniekmeistars Mihels, viņš ir nopircis no domkapitula par divdesmit markām. Gruntsgabals atrodas pretī baznīcai uz nelaiķa Jakoba Grapengetera grunts pusi. Tam piederošais tīrums atrodas Kalves ganībās pie Boju ceļa, kreisajā pusē. Vēl viens tīruma gabals tīrumu lejā pie Tebras.

[Vēlāka piezīme:] Šis gruntsgabals tagad pieder podniekam Tenim.

 

18. Gruntsgabalu, ko apdzīvo Bartolts Šmits, viņš ir nopircis no Petera Kleinšmita par divdesmit markām. Tam piederošais tīrums atrodas tīrumu lejā pie Tebras, vēl viens tīruma gabals pie Lazges Gardenē, un vēl divas kaudzes liela pļava Gardenē, ko apdzīvoja Peters Kleinšmits.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir Rotgerta Rozendāla mantinieku gruntsgabals.

 

19. Gruntsgabalu, ko apdzīvo Andrejs Šmits, viņs ir nopircis no namniekiem. Tam piederošais tīrums atrodas tīrumu lejā pie Tebras, un vēl viens tīruma gabals tīrumu lejā pie Boju ceļa pa labi, un kaudzi liela pļava turpat.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir nelaiķa Diņa Nīgenburgera gruntsgabals.

 


[1] Domkapitula kalpotājam - amatniekam.

[2] Bārddzinis – amatnieks, kas nodarbojās ar bārdu un matu kopšanu, augoņu, izsitumu un nelielu brūču ārstēšanu.

[3] Šī ir liecība par to, ka Aizputē atradies ne tikai vīriešu, bet arī sieviešu klosteris, kura atrašanās vieta nav noskaidrota.

[4] 1 pods = 8,376 kg.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00