dev1

118. - 119. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 061

 

118. lapaspuse

20. Martina Kauliņa gruntsgabals ir mantojams īpašums. Tam piederošais tīrums atrodas tīrumu lejā pie Tebras. Vēl viens tīruma gabals starp ķieģeļnīcu un Blendīnes ceļu, kaudzi liela pļava Gardenē un vēl kaudzi liela pļava pie Lazges.

[Vēlāka piezīme:] Šo gruntsgabalu tagad apdzīvo Mihels Revelštats.

 

21. Gruntsgabals, ko Hante Kalve nopircis no Dideriha Kokes dēla par divām markām un mucu alus. Gruntsgabalu viņš ir pārdevis. Tam piederošo tīrumu Klemenss un Heinrihs fon Sakens ar kungu un namnieku gribu un piekrišanu ir pārdevuši. Tas atrodas pie Lazges starp Krevela un Martina tīrumiem.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir Mihela Stilrika gruntsgabals.

 

22. Bāliņš savu gruntsgabalu ir nopircis no Strikena par piecarpus markām ar namnieku gribu un piekrišanu. Tam piederošais tīrums atrodas pie Garsken kallen. Bez tam pieder arī gabals tīruma, bijušas Zēlhundera tīrums, pretī ķieģeļnīcai.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir Klāva Rupekela gruntsgabals.

 

23. Gruntsgabals, ko apdzīvo Timmermaņi, viņi to ir nopirkuši no kapitula par astoņām markām. Šo gruntsgabalu Andrejs Sils pēc nāves bija novēlējis baznīcai, tādēļ viņi kungiem ir devuši vienpadsmit markas. Tam piederošais tīrums atrodas Kalves pļavās starp Helcera un Zelhundera tīrumiem. Vēl viens gabals tīrumu lejā pie Tebras, trīs kaudzes liela pļava pie Lazges, un vienu kaudzi liela – pie Tebras.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir Oto Bolšteina un Zēgena Helmiha bērnu gruntsgabals.

 

24. Gruntsgabalu, ko apdzīvo Jakobs Zelhunds, viņš ir nopircis no Klemensa par sešiem vērdiņiem. Tam piederošais tīrums atrodas Kalves ganībās, pie lielās ķieģeļnīcas.

[Vēlākā piezīme:] Šis ir Rotgera Kleinšmita gruntsgabals, ko apdzīvo Lorencs Šmits.

25. Dīderihs Rīzenbeks no saviem trim gruntsgabaliem ar kungu un namnieku gribu divus ir pārdevis, un no Hansa Norskena nopircis un pievienojis savam gruntsgabalam četrus, par trīsdesmit markām, līdz Zēlhunda akai, un no akas uz Rīzenbeka gruntsgabala pusi, ar dīķiem un visu, un Zēlhunds pret to nedrīkst iebilst.

[Vēlāka piezīme:] Šis ir gruntsgabals un telpa, ko tagad valda un apdzīvo Johans Rīzenbeks kā sava tēva mantojumu.

 

119. lapaspuse

26. Gruntsgabals, ko Johans Vestfāls ir ieķīlājis Albrehtam Klaueram. Tam piederošais tīrums atrodas pie Boju ceļa, kreisajā pusē, un četras kaudzes vietas Krasenes pļavās.

 

27. Abus gruntsgabalus, ko apdzīvo stiklinieks Heinrihs Berndess, viņš 1553. gadā ir nopircis no godājamā domprāvesta kunga Augustīna no Getelenas kā apbūves gabalu kopā ar blakus esošo tīrumu uz Ķieģeļu lauka pusi. Par to viņš ir samaksājis 40 Rīgas markas, un par veco ģildes vietu – deviņas markas.

[Vēlāka piezīme:] Šis tagad ir Johana Lēra gruntsgabals, ko viņš par 30 markām ir nopircis no nelaiķa Hansa Hūzeka.

 

28. Vikāra nams, ko apdzīvo nesen mirušais Andrejs Kūršulers un vikārs, atrodas pie Sv. Jāņa kapsētas. 1559.g. brīvu namu un dzīvokli uz viņu mūža dienām viņiem piešķīra godājamais kungs Ulrihs fon Bērs, tagadējais domprāvests. Visam, ko viņi tur uzbūvēs, pēc viņu nāves jāpaliek stāvam un jānonāk atpakaļ domprāvesta kunga rokās.

[Vēlākas piezīmes: Orte Ludoviha.

Tagad tas ir Buhholca kunga īpašums.]

 

29. Gruntsgabalu, uz kura stāvēja kalandas brālības nams, godājamais Augustīns no Getelenas, toreizējais domprāvests, 1556.g. par 45 Rīgas markām pārdeva skroderim Mihelam Glokneram.

[Vēlāka piezīme:] Tagad tas ir Buhholca kunga nams un gruntsgabals.

 

1561.g. Filipa un Jēkaba dienas, kas ir 30. aprīlis, vakarā es, Lamberts Kemerers, tiesas fogts, piesēdātāji un visa Aizputes kopiena esam mūsu līdzpilsonim Johanam Rīzenbekam kā pirmajam esam devuši un piešķīruši par dzimtu tīruma gabalu, aptuveni trīs vai četras pūrvietas[1] lielu, pie Kukena un Vulstedes tīrumiem, ko viņš un viņa likumīgie mantinieki var lietot uz mūžīgiem laikiem.

 


[1] 1 pūrvieta = aptuveni 0,9 ha.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00