dev1

184. - 185. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 094

 

184. lapaspuse

Lai šo apstiprinātu, esmu rakstam pielicis savu zīmogu un parakstījis ar paša roku. Dots un rakstīts Aizputē, Jāņa Kristītāja dienā, 1580.g. pēc mūsu pestītāja Kristus dzimšanas.

 

1711. g. 7. septembrī ir ievēlēti abi rātskungi: Hermanis Johans Bušhunds un Johans Buss. Andreass Hercvigs un Hindriks Vilhelms Klinks kā nozvērinātie namnieki, Godofreds Kurtiuss kā nozvērinātais tiesas aktuārijs.

1715. g.: Mihaels Hoimers kā nozvērinātais namnieks.

1716. g.: Mertens Glēss un Johans Ganggolfs Zatlers kā nozvērinātie namnieki.

1719. g. 9. decembrī: Edmanis Krenkens nodevis savu namnieka zvērestu.

1725. g. 18. jūnijā Johans Heinrihs Rērihs nodevis savu namnieka zvērestu.

 

185. lapaspuse

Lai visiem top zināms šī raksta spēkā, ka mūsu, Aizputes birģermeistara, fogta, rātes un visas namnieku kopienas priekšā rātes sēdē ieradās godājamais un gudrais Rafelds Dregers, un mums paziņoja, ka ar savas mīļās sievas ziņu ievērojamajam Kristofam Nīburam, viņa sievai Barbarai Vinklerei un viņu mantiniekiem esmu pārdevis savu dzīvojamo namu ar visu gruntsgabalu, otrs nams sākot mūsu baznīcas kalna, tālāk iet gar gatvi, kas ved no baznīcas, līdz namam labajā pusē, no tā iet uz leju, uz Tebras upīti, līdz Reherta Kleina dārzam, no tā iet pa labi gar upīti un visu līkumu līdz ūdensceļam, kas ved uz leju starp baznīcu un visu šo gruntsgabalu. No ūdensceļa iet pa labi kalnā augšā līdz stūrim, kur ir Prāmera pusgruntsgabals. No stūra ežas iet kalnā augšā 73 klasterus līdz stūrim starp abiem dārziem; no stūra, paturot ežu labajā pusē, iet gar Brennera dārzu 20 klasterus līdz gatvei pie tirgus. No turienes atkal iet 20 klasterus līdz Rentorta Kleina gruntsgabalam stūrī; no stūra

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00