dev1

192. - 193. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 098

 

192. lapaspuse

Godājamais Francs fon Ermess iesniedza vietvaldim dokumentu ar šādu saturu: Marsēlijs Rusens bijis apcietināts par viņa parādiem pret Franci Šlīteru un Francu fon Ermesu, taču ir nonācis pie izlīguma un parakstījis dokumentu, kura noraksts kopā ar vietvalža rīkojumu ir iesniegts Aizputes rātei. Saskaņā ar nelaiķa Franča Šlītera rakstu, viņš ir novēlējis savu namu un gruntsgabalu Aizputē Francam fon Ermesam.

 

193. lapaspuse

Rāte īpašumu ir notaksējusi uz 600 dālderiem, un nodevusi Francam fon Ermesam. [15]92.g. 6. martā.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00