dev1

188. - 189. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 096

 

188. lapaspuse

Aizputes rāte 21. oktobrī ir iesniegusi paskaidrojumu par Aizputē esošajiem Doma un Cīravas kroga īpašumiem. Rāte apšauba kvartīrnaudas maksāšanas par minētajiem īpašumiem pamatojumu, jo tie nepieder pilsētai un nav tās jurisdikcijā. Šos gruntsgabalus ir jāuzmēra Aizputes apriņķa revizoram. Doma kroga īpašnieks ir landrāts fon Firkss, Cīravas kroga – landmaršals fon Firkss. Kurzemes guberņas valde pieprasta iesūtīt dokumentus par šo īpašumu īpašuma tiesībām un platību.

 

189. lapaspuse

Cik ir noskaidrots, Doma krogu 1559.g. domkapituls izlēņoja Karlam Scēgem, 1742.g. Gothards fon Manteifelis to pārdeva Georgam Johanam fon Mēdemam. No pirkuma līguma redzams, ka krogs un krogus vieta ir tie paši, kas minēti lēņa grāmatā.

Par Cīravas krogu tā īpašnieks, apriņķa maršals fon Firkss ir paziņojis, ka šis krogs pieder pie muižas zemēm (arklu skaita). Ja šie gruntsgabali neatrodas tiesas jurisdikcijā, apriņķa iestādēm ir jānokārto jautājums par kvartīrmaksas maksāšanu par šiem īpašumiem.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00