dev1

198. - 199. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 101

 

198. lapaspuse

Tukša

 

199. lapaspuse

1604.g. 23. janvārī mūsu priekšā ieradās godājamā un tikumīgā kundze Magdalēna Šutorpa, nelaiķa Ludviga Štromberga atraitne, kā tālāk aprakstītā zemes gabala pircēja, Tiesnešu un rātskungu – fogta Johana Rīzenbeka, rātskungu Gerharda Mīena, Augustīna Rozentāla, Heinriha Brigmaņa un Matiasa Eihmaņa priekšā viņa lūdza apstiprināt pirkuma rakstu, ko saņēmusi no godājamā mākslu zinātāja, līdzpilsoņa un zeltkaļa Hantena Kedinga, un ierakstīt to mūsu pilsētas grāmatā. Tas vārdu vārdā skan sekojoši:

Pirkuma raksta kopija

Es, Hanss Kedings, Aizputes namnieks un zeltkalis, daru zināmu savējiem, pēcnācējiem un mantiniekiem zināmu, un atklāti paziņoju šinī rakstā, ka ar godājamās rātes atļauju, gribu un piekrišanu, un sava labuma vairošanai tiesiski un pareizi esmu pārdevis un šī raksta spēkā pārdodu godājamajai kundzei Magdalēnai Šutorpai, Ludviga Štromberga atraitnei,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00