dev1

196. - 197. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 100

 

196. lapaspuse

[15]92.g. 1. jūlijā ir ieradies Heinrihs Hermans no Piltenes ar pienācīgu pilnvaru no Daniela Koha no Braunšveigas ar 3 sveču naudu pieprasījumu 563 marku apmērā, saskaņā ar viņam doto dokumentu, un pieprasīja no Hermaņa Starna viņa namu, sētu un parādu atgriešanu. Tā kā šis nams atrodas hercoga jurisdikcijā, ir nepieciešama hercoga griba un vietvalža piekrišana.

 

197. lapaspuse

Tukša

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00