dev1

190. - 191. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 097

 

190. lapaspuse

Guberņas valde uzdod Aizputes rātei pieprasīt kvartīrnaudu par šiem gruntsgabaliem un pienākumu tajos izmitināt zaldātus, kā arī iesūtīt valdei dokumentu norakstus par īpašuma tiesībām un gruntsgabalu plānus.

Jelgavas pilī, 1797. g. 14. janvārī.

 

191. lapaspuse

Nav tulkojuma

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00