dev1

222. - 223. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 113

 

222. lapaspuse

Otra pirkuma raksta kopija

Mēs, apakšā parakstījušies Doroteja Kedinga, nelaiķa Franca Mihlera, Aizputes namnieka un cepurnieka atraitne, un Abrahams Švarcs, instrumentists Kuldīgā, darām zināmu un paziņojam sev, saviem mantiniekiem un pēcnācējiem, ka, būdami pie pilna prāta un atmiņas, esam šo tēva mantojumu, kā tas tiks aprakstīts, esam ar īstu, derīgu, pareizu un nelaužamu pārdevumu pārdevuši un atdevuši par dzimtīpašumu, un ar šī raksta spēku pārdodam godājamajam, ievērojamajam un gudrajam tiesas fogtam un līdzpilsonim Danielam Maijeram un visiem viņa mantiniekiem un pēcnācējiem zemesgabalu kopā ar nelielu pļavu, 12 pūrvietas lielus, kas atrodas starp minētā pircēja Daniela Maijera un Heinriha Mēlenfelda, saukta Holšteina, zemēm, un kas no abām pusēm ir ietverts ar grāvjiem, par 300 Rīgas markām, rēķinot markā 36 melnos šiliņus. Šo pirkuma summu pircējs ir nomaksājis labās, derīgās monētās, un mēs šo summu pilnībā esam saņēmuši un pieskaitījuši savam labumam un vajadzībām. Tādēļ mēs sakām un atļaujam sev, mūsu mantiniekiem un pēcnācējiem, minētajam Danielam Maijeram, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem, ka par 300 markām un šī raksta spēkā atsakāmies no šī īpašuma. Bez tam mēs minētajam pircējam vai šī raksta īpašniekiem esam nodevuši minētās 12 pūrvietas zemes un nelielo pļavu pēc tiesībām un šīs vietas paražām, kā arī pēc rakstītajām tiesībām. To mēs darām tādā veidā, ka viņš, viņa mantinieki un pēcnācēji minēto zemesgabalu un pļavu

 

223. lapaspuse

tagad un vēlāk uz mūžīgiem laikiem var paturēt, lietot, izmantot, mērīt, pārdot un ieķīlāt par tādu summu, kādu viņi grib un var, tāpat kā citu viņu īpašumu, jo mēs un mūsu mantinieki minēto pļavu pilnībā esam nodevuši viņiem, tādā veidā, ka mēs vai mūsu mantinieki un pēcnācēji tagad un uz mūžīgiem laikiem nepatur nekādus iebildumus, tiesības un tiesas pret īpašumu vai īpašnieku. Bez tam arī mēs un mūsu mantinieki esam brīvi no visiem pienākumiem pret augsto priekšniecību jeb kādu citu, kas attiecas uz minēto īpašumu, un nenesam nekādu atbildību par kaitējumiem, kas varētu notikt. Lai šo visu uzturētu stipru un nelaužamu, kā arī lielākai ticamībai, esam godājamo rāti lūguši uzspiest pilsētas zīmogu. Tas noticis Aizputē, 1617.g. 28. jūnijā.

Personiskā zīmoga trūkuma dēļ es, Ābrahams Švarcs, šo esmu parakstījis ar paša roku.

Tāpat arī es, Peters Lozekuls, to apliecinu Franca Mihlera atraitnes Dorotejas Kedingas vārdā.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00