dev1

226. - 227. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 115

 

226. lapaspuse

Šodien, 1616.g. 18. martā, tiesas priekšā ieradās godājamais, taisnīgais un ievērojamais tiesas fogts Daniels Meijers kā pircējs, un Heinrihs Molenfelds kā pārdevējs, kurš lūdza minēto tiesas fogtu uzņemt pilsētas grāmatā divas pļavas uz Lažas kalna un Deksnī, ko Heinrihs Molenfelds ir pārdevis par dzimtu, un pirkuma raksts vārds vārdā skan šādi:

Es, Heinrihs Molenfelds, Aizputes līdzpilsonis un bārddzinis, šajā rakstā atklāti daru zināmu un paziņoju man un maniem mantiniekiem un pēcnācējiem, ka es, būdams pie skaidras saprašanas un pilnas apziņas, un ar savas sievas Annas Betiheres zināšanu un gribu, divas pļavas, kas tiks aprakstītas tālāk, esmu ar īstu, derīgu, pareizu un nelaužamu pārdevumu pārdevis un atdevis par dzimtīpašumu, un ar šī raksta spēku pārdodu godājamajam, ievērojamajam un gudrajam Danielam Meijeram, tiesas fogtam, un visiem viņa mantiniekiem un pēcnācējiem šīs divas pļavas – vienu uz Lažas kalna, otru Deksnī,

 

227. lapaspuse

par 80 Rīgas markām, markā rēķinot 36 šiliņus, un divus vērbaļķus manā namā, katru baļķi par piecām markām, un kas agrāk piederēja manam nelaiķa sievastēvam Meinhardam fon Bukenam, ko viņš par skaidru naudu bija nopircis kopā ar namu, un kā es to esmu saņēmis mantojumā, un kā tie atrodas starp nelaiķa Oto Bolšteina un Rotgera Rozentāla vecākā tīrumiem, tādās robežās, kādās tie vienmēr ir bijuši. Nu iepriekšminētais pircējs Daniels Meijers un citi zemes un ganības ir zaudējuši iepriekšējos plūdainajos gados, kā Augustīns Rozentāls savu pļavu Deksnī, ko bija mantojis no sava nelaiķa tēva Rotgera Rozentāla, un to pārdevis Andrejam no Eihenu nama. Šos es pārdodu par 90 Rīgas markām, ko pircējs man ir nomaksājis derīgās, pilnvērtīgās monētās, esmu saņēmis šo summu pilnībā, un par pirkuma summu, minētajām 90 Rīgas markām savā un savu mantinieku vārdā pilnībā atsakos no minētā īpašuma un visām tiesībām. Minētajam pircējam

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00