dev1

228. - 229. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 116

 

228. lapaspuse

es šīs grāmatas spēkā minētās divas pļavas, pēc tiesībām un šīs vietas paražām, kā arī pēc rakstītajām Rīgas tiesībām, To es daru tādā veidā, ka viņš, viņa mantinieki un pēcnācēji minētās divas pļavas tagad un vēlāk uz mūžīgiem laikiem var paturēt, lietot, izmantot, mērīt, pārdot un ieķīlāt par tādu summu, kādu viņi grib un var, tāpat kā citu viņu īpašumu, jo es un mani mantinieki minēto pļavu pilnībā esam nodevuši viņiem, tādā veidā, ka es vai mani mantinieki un pēcnācēji tagad un uz mūžīgiem laikiem nepatur nekādus iebildumus, tiesības un tiesas pret īpašumu vai īpašnieku. Bez tam arī es un mūsu mantinieki esam brīvi no visiem pienākumiem pret augsto priekšniecību jeb kādu citu, kas attiecas uz minēto īpašumu, un nenesam nekādu atbildību par kaitējumiem, kas varētu notikt. Lai šo visu uzturētu stipru un nelaužamu, kā arī lielākai ticamībai, esmu godājamo rāti lūdzis uzspiest pilsētas zīmogu, un šo esmu apstiprinājis ar savas rokas parakstu. Tas noticis un dots Aizputē, 1616.g. 18. martā.

 

229. lapaspuse

Līguma starp Heinrihu Brigemani un viņa padēlu Hansu Šutorfu apstiprināta kopija

Svētās un nedalāmās trīsvienības, Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, āmen!

Visiem un katram, lai kādas kārtas un stāvokļa tie arī nebūtu, kas lasīs un redzēs šo atklāto rakstu, it īpaši tiem, kam ir svarīgi šo zināt, mēs, apakšā parakstījušies draugi, kā arī draugi, kas bija klāt pie šī draudzīgā līguma, kas noslēgts starp godājamo, cienījamo un ievērojamo Heinrihu Brigemani un Hansu Šutorpu par dažām pamatotām prasībām, kas tiks izklāstītas tālāk, darām zināmu un ar šo atklāti paziņojam, kā arī draudzīgi darām zināmu, ka minētais līgums, ko tēvs un dēls ir noslēguši apakšminētajā datumā, ir noslēgts, esot pie skaidras saprašanas un pilnas atmiņas, un ir noslēgts labprātīgs un draudzīgs līgums šādā veidā. Pirmkārt, Hanss Šutorps savu mantojumu – namu, tīrumu un deksni, ir pieprasījis no tagadējā īpašnieka Heinriha Brigemaņa, tādēļ viņš kā mīļotais patēvs, savas nelaiķa sievas Barbaras tiesību un arī citu pamatoto prasību dēļ ir paveicis sekojošo. Šis līgums ir pilnībā noslēgts draudzībā un vienprātībā, pēc pieaicināto draugu padoma,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00