dev1

234. - 235. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 119

 

234. lapaspuse

Tukša

 

235. lapaspuse

Šodien, 1620.g. 9. jūlijā labdzimušais, dižciltīgais, stingrais, taisnīgais, godājamais, ievērojamais un augsti mācītais abu tiesību doktors, Piltenes pilskungs Jakobs Gēdemans zemesgabalu pie Ķieģeļu lauka, ko pirms 14 gadiem nelaiķa Johana Stridebeka mantinieki nelikumīgi piesavinājās, piešķīra godājamajam un ievērojamajam Hansam Eihem kā dabīgajam mantiniekam, godājamā un ievērojamā birģermeistara Daniēla Maijera, kā arī Augustīna Rozentāla jaunākā, Johana Morica un Gotharda Felta klātbūtnē. Ar šo zemesgabalu viņš un viņa mantinieki var brīvi rīkoties pēc savas gribas un patikas, to ieķīlāt un pārdot.

Šodien, 1620.g. 29. septembrī, godājamā un tikumīgā kundze Anna Kedinga, Abrahama Švartena, bijušā līdzpilsoņa un Kuldīgas instrumentista atraitne, ar godājamo, ievērojamo un gudro Kristoferu Remelingu, rātskungu, noslēdza likumīgu pirkumu par nelielu zemesgabalu Ķieģeļu laukā, un par to sagatavoja atklātu pirkuma rakstu, kas pēc minētā Remelinga kunga likumīga lūguma ir norakstīts pilsētas grāmatā visas godājamās Aizputes pilsētas tiesas klātbūtnē, un vārds vārdā skan šādi:

Lai top zināms katram, uz kuru šis attiecas, ka apakšā minētajā datumā ir noslēgts nelaužams un pilnīgs pirkums par dzimtu starp

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00