dev1

122. - 123. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 063

 

122. lapaspuse

Mūsu, birģermeistara, fogta un rātskungu priekšā rātes sēdē ieradās rātes loceklis Adrians Verners un lūdza ierakstīt un apstiprināt mūsu pilsētas grāmatā viņa namu un sētu un visu, kas ir tiem piederīgs. Lai katrs varētu zināt, kā viņš tos ieguvis, tas tika izmeklēts un noskaidrots, ka godājamie kungi, Kurzemes baznīcas domkungi un kapituls, Aizputes pilī pirms četriem gadiem tos viņam piešķīruši par dienestu un algas vietā, ko bīskapija un godājamais kapituls viņam palikuši parādā. Viņam ir tiesības uz gruntsgabala būvēt dzīvokli un to apdzīvot. Tas arī notika, un pēc tam godājamais Karls Soije, kurš tolaik bija prāvestijas pārvaldnieks, viņam piešķīra zemesgabalu, ko agrāk bija apdzīvojis Johans Verners, pretī Aizputes klosterim, starp vecā Ernsta fon Sakena ganībām un Andreasa Pašena tīrumu. Bez šīm zemēm viņa uzturam pēc gada tika piešķirtas pāris pūrvietas zemes un pļava,

 

123. lapaspuse

kas piederējuši viņa brālim, godājamajam Johanam Verneram. Bez tam cienījamais un godājamais kungs Johans Bērs tanī pašā gadā, birģermeistara Lamberta Kemnera un amtmaņa Mača Panšena klātbūtnē, brāļu domprāvestu vārdā piešķīra viņam algas – 55 marku vietā pāris tīruma gabalus, abus vecajās ganībās, starp Johana Blomberga un Frederika Bitera zemēm. Robežas: sākt pie Lašu strauta, gar strautu iet līdz lielajam grāvim, līdz Frīdriha Bitera robežai, tad sekot robežai līdz akmenim ar iekaltu krustu, kas guļ uz kalna netālu no Bitera robežas; no akmens iet pa labi līdz citam akmenim ar iekaltu krustu, no tā iet taisni līdz Albrehta Bodekera tīrumam; gar tīrumu iet līdz Johana Blomberga robežai. Gar robežu iet līdz Lases strautam, kur sākas robeža. Bez tam mūsu godājamais, augstdzimušais un gaišais zemeskungs [hercogs Magnuss] viņam ir žēlīgi piešķīris nama vietu un tīrumu mūsu pilsētā.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00