dev1

138. - 139. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 071

 

138. lapaspuse

žēlīgais zemes firsts, par dzimtīpašumu ir piešķīris krogu, kas atrodas starp jaunā Ernsta fon Sakena gruntsgabalu un pils dzirnavām, pie lielceļa, Vecpils mācītājam Nikolajam Vaterhēnam, Lambertam Kemereram un viņa sievai Barbarai Blomenbergai, tāpat kā Langeste savas dzīves laikā to ir valdījis un lietojis. Tas ir ierakstīts pilsētas grāmatā.

 

139. lapaspuse

Augsti godājamais, augstdzimušais firsts un kungs Magnuss, Sāmsalas un Vīkas bīskapijas kungs, Kurzemes bīskaps un Rēveles bīskapijas administrators, Norvēģijas mantinieks, Šlēzvigas, Holšteinas, Štromanas un Ditmaršas hercogs, Oldenburgas un Delmenhorstas grāfs, mūsu žēlīgais zemes firsts un kungs, šinī 1580. gadā kurpniekam Andreasam Švāgeram ir piešķīris uzbūvētu namu ar gruntsgabalu pie lielceļa, blakus Apriķu junkura fon Sakena krogam, gar krogu iet uz ieleju pie Tebras, un gar lielceļu iet atpakaļ uz vietu, kur sākas robeža, kā to agrāk apdzīvojis un izmantojis Hanss Bāliņš. Lai šo namu un gruntsgabalu ierakstītu pilsētas grāmatā, minētais kurpnieks ir ieradies rātes sēdē birģermeistara, fogta un rātskungu priekšā. Tas ir izdarīts, lai Andreass Švāgers un viņa mantinieki minēto namu un gruntsgabalu par dzimtu paturētu, pārdotu, apdzīvotu un ieķīlātu, un veiktu ar tiem darījumus pēc savas gribas un patikas bez jebkādiem iebildumiem un traucējumiem. 1580.g. 12. maijā.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00