dev1

134. - 135. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 069

 

134. lapaspuse

1570. gada otrdienā pēc Margaritas dienas, kad mēs, birģermeistars, fogts un rātskungi noturējām rātes sēdi, mūsu priekšā ieradās Hanss fon Šutorps, un lūdza ierakstīt un apstiprināt mūsu pilsētas grāmatā viņa namu, sētu un visu tām piederošo uz pirkuma pamata, kas pienācīgā veidā noticis starp Johanu Rīzenbeku kā pārdevēju un Hansu fon Šutorpu kā pircēju. Proti, minētais Johans Rīzenbeks minētajam Hansam fon Šutorpam pārdevis gruntsgabalu un dārzu, kas atrodas starp Frederika Bitera un Hinrika Bērendsa gruntsgabaliem pie lielceļa, kā arī tam piederīgos divus tīruma gabalus: vienu tīrumu lejā, otru pie Neištata tīruma, divas kaudzes lielu pļavu Deksnī, kas apaugusi ar dažām gobām, un atrodas starp Martena Hansa, Frideriha Bitera un mācītāja Enoha zemēm līdz strautam, kas norobežo Dzirkaļu un Aizputes zemes, tādā veidā, kādā to Rīzenbeks nopircis no Ozevolta, par 82 Rīgas markām un izšūtiem svārkiem Rīzenbeka sievai, un kā to Ozevolts un viņa tēvs mierīgi un netraucēti, bez jebkādiem iebildumiem ir apdzīvojuši un lietojuši. Tā mēs ierakstījām pilsētas grāmatā, lai minētais Hanss fon Šutorps un viņa mantinieki to par dzimtu paturētu, pārdotu, apdzīvotu un ieķīlātu, un veiktu ar tiem darījumus bez jebkādiem iebildumiem un traucējumiem.

 

135. lapaspuse

1571.g. piektdienā pēc gavēņa otrās svētdienas mēs, birģermeistars un rāte, mūsu līdzpilsonim Hansam fon Šutorpam, sauktam Vempners, pilsētas grāmatā esam ierakstījuši vēl vienu tīruma gabalu, kas atrodas starp mūsu pļavu un lielo, dziļo grāvi (gravu?) pie Tebras šādās robežās: iet gar minēto grāvi līdz vecajam zemesceļam, kas ved uz Bojuzemi; gar ceļu iet līdz mūsu pļavai pie Hansa Šperlinga tīruma, kur ir eža un žogs. Gar ežu un žogu iet uz leju līdz Tebrai, un gar Tebru iet atpakaļ līdz lielajam grāvim, kur sākas robeža. Šo tīruma gabalu viņam pārdevis godājamais Ernests fon Sakens, Oto dēls, saskaņā ar apzīmogoto dokumentu, kas ir pie viņa. Tad rātskungs Hinriks Bērendts minētā Ernesta fon Sakena vārdā jautāja visiem Aizputes namniekiem un kopienai: Vai kādam ir kas iebilstams? tad runājiet un neklusējiet! Bet neviens neatbildēja, un visi klusēja. Klāt bija birģermeistars Lamberts Kempners, tiesas fogts Johans Rīzenbeks, rātes locekļi Adrians Berners, Bonaventūra Berteless un Hinriks Bērendss kopā ar visiem namniekiem.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00