dev1

130. - 131. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 067

 

130. lapaspuse

pēc mūsu namnieku Rīgas tiesībām, pienācīgi un derīgi, tādā veidā, ka viņš un viņa mantinieki minēto namu ar tā piederumiem uz mūžīgiem laikiem drīkst apdzīvot, lietot, paturēt, pārdot un ieķīlāt par tādu summu, kādu viņi gribēs, tāpat kā citus viņiem piederošos īpašumus. Tāpat es un mani mantinieki pilnībā atsakāmies no minētā nama un zemes, nododam tos pircējam tādā stāvoklī, kādā tie patlaban atrodas, un nedz man, nedz maniem mantiniekiem par pārdoto īpašumu nekad neradīsies nekādi iebildumi vai prasības. Un ja es šo līgumu lauzīšu, bez visu tiesību zaudēšanas es maksāšu arī soda naudu 100 valstsdālderu apjomā, pirms vēl pircējs un īpašnieks mani sauks pie atbildības tiesas priekšā. Tādā gadījumā es samaksāšu visus tiesas izdevumus. Šo visu un dokumenta spēku es apliecinu ar paša rokas parakstu, un apakšā minētie kungi un draugi bija tam liecinieki. Tas noticis Aizputē, mūsu pestīšanas 1642. gada 15. augustā.

Hanss Hūzeks, ar paša roku

Andreass Mellers, Aizputes mācītājs, kā liecinieks

Hanss Bake kā liecinieks

Jakobs Pols kā liecinieks

Reinholds Strībeks kā liecinieks

Dāvids Meijers kā liecinieks

Greijers Gilthūzens kā liecinieks un interesents

Bastians Otto, tiesas fogts, ar paša roku

 

131. lapaspuse

1570.g. 25. jūlijā, kad mēs, birģermeistars, fogts un rātskungi bijām sapulcējušies uz sēdi, mūsu priekšā ieradās stiklinieks Hinriks Bērendss un lūdza mums ierakstīt un apstiprināt mūsu pilsētas grāmatā viņa namu, sētu un tā piederumus. Tā kā ne visi zināja, kā šis īpašums ir ticis iegūts, un lai novērstu visas šaubas un iebildumus, tika noskaidrots, ka 1553.g. ceturtdienā pēc otrās Lieldienu svētdienas augsti mācītais un godājamais kungs, domprāvests Augustīns no Getelenas godājamajam mākslas pratējam Hinrikam Bērendsam un viņa mantiniekiem par 49 Rīgas markām ir pārdevis namu ar tīruma gabalu, kas atrodas pretī Sv. Jāņa kapsētai, pie Rīgas lielceļa un tieši pie grāvja līdz Ķieģeļu tīrumam, kā arī veco ģildes gruntsgabalu saskaņā ar pagatavoto dokumentu. 1561.g. cienījamais un godājamais Ulrihs Bērs, Kurzemes baznīcas domprāvests, godājamajam mākslas pratējam Hinrikam Bērendsam ir piešķīris četras pūrvietas lielu tīrumu, kas atrodas starp Bonaventūras Bertelsa un minētā Hinrika Bērendsa tīrumu, saskaņā ar dokumentu. 1570.g. 25. jūlijā birģermeistars, fogts, rātskungi un visa Aizputes namnieku kopiena par 30 Rīgas markām pārdeva minētajam Hinrikam Bērendsam veco ģildes gruntsgabalu, kas atrodas starp Frīdriga Bitera gruntsgabalu un Hinrika Bērendsa jau nopirkto gruntsgabalu. Tā mēs, birģermeistars, fogts un rātskungi ierakstījām pilsētas grāmatā minētā Hinrika Bērendsa gruntsgabalu un tam piederīgo tīrumu, lai to par dzimtu paturētu, pārdotu, apdzīvotu un ieķīlātu, un veiktu ar tiem darījumus bez jebkādiem iebildumiem un traucējumiem.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00