dev1

128. - 129. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 066

 

128. lapaspuse

pilsētas grāmatā pēc Rīgas tiesībām, uz bērnu bērniem mūžīgai apdzīvošanai, paturēšanai un lietošanai, izmantojot tos pēc savas gribas un patikas, un veicot ar tiem darījumus bez jebkādiem iebildumiem un traucējumiem.

 

129. lapaspuse

Es, Hanss Hauzeks, ar šo daru zināmu un šī dokumenta spēkā apliecinu katram, lai kādas kārtas un stāvokļa tie arī nebūtu, it sevišķi tiem, uz kuriem šis attiecas – bērniem un visiem ieinteresētajiem svešiniekiem un maniem likumīgajiem pārstāvjiem, ka šī pirkuma līguma spēkā pārdodu godājamajam mākslas pratējam, kungam Johanam Loram, Aizputes pilsētas namniekam un bārddzinim, un visiem viņa mantiniekiem uz mūžīgiem laikiem namu un sētu kopā ar tam piederošajiem diviem zemesgabaliem ar 12 pūrvietu kopējo platību, kā tie aprakstīti dokumentos un atrodas pretī Sv. Jāņa kapsētai, kopā ar vecu brūvējamo katlu vienas mucas tilpumā, par 356 florēniem[1], un zirgu par 31 florēnu. Šo summu kopā ar zirgu bez jebkādiem maniem iebildumiem esmu saņēmis skaidrās, derīgās monētās, un arī zirgs ir vesels un derīgs. Tā ka esmu savās paša rokās saņēmis šādu pirkuma summu, es savā un savu mantinieku vārdā apliecinu pircēja kungam Johanam Loram, visiem viņa mantiniekiem un citiem, ka esmu saņēmis visu pirkuma summu un zirgu, un ar šī līguma spēku nododu pircēja kungam visas tiesības uz minēto namu ar visiem tā piederumiem

 


[1] Florēns – naudas pamatvienība Kurzemes un Zemgales hercogistē un Piltenes apgabalā. 1 florēns = 90 graši = 1/3 Alberta dāldera.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00