dev1

136. - 137. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 070

 

136. lapaspuse

Tukša

 

137. lapaspuse

1551.g. 9. jūlijā mēs, Rotgers Rozendāls, tiesas fogts, Gerts Šmits un Dideriks, saukts Busthunds, piesēdētāji un visa Aizputes kopiena apstiprināja Lambertam Kemmeram un visiem viņa likumīgajiem mantiniekiem piederošo namu, sētu, tīrumu, zemi, pļavas un visu, kas namam piederīgs, ko viņš saņēmis pūrā no savas sievas Barbaras Blombergas saskaņā ar laulības līgumu, paturēšanai, apdzīvošanai, lietošanai uz bērnu bērniem mūžīgos laikos.

1562.g. 6. jūnijā Aizputes namnieku kopiena apstiprināja un ierakstīja godājamajam un ievērojamajam tiesas fogtam Lambertam Kemmeram viņa veco gruntsgabalu pie viņa nama, kur viņš tagad dzīvo, divu asu platumā, pie lielceļa aiz tirgus, brīvai un netraucētai apdzīvošanai, lietošanai, paturēšanai īpašumā un mantošanai.

1569.g. 14. septembrī augstais, gaišais un augstdzimušais firsts un kungs, hercogs Magnuss,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00