dev1

142. - 143. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 073

 

142. lapasppuse

atstājis vienu mantinieku, kurš vēl bija mazs un nesaprātīgs, minētajam Tenim šim mantiniekam ir jāsamaksā 20 Rīgas markas par namu, ko nelaiķa Martins ir uzcēlis uz gruntsgabala, un tad Tenis un viņa mantinieki varēs paturēt namu, gruntsgabalu un tīrumu. To apstiprināja arī augsti godājamais, augstdzimušais firsts un kungs Magnuss, Sāmsalas un Vīkas bīskapijas kungs, Kurzemes bīskaps un Rēveles bīskapijas administrators, Norvēģijas mantinieks, Šlēzvigas, Holšteinas hercogs, mūsu žēlīgais zemes firsts un kungs, pēc kam Lamberts Kemmers un Johans Rīzenbeks viņam nodeva namu, gruntsgabalu un tīrumu, un tas tika ierakstīts pilsētas grāmatā kā minētā Teņa un viņa mantinieku dzimtīpašums brīvai paturēšanai, pārdošanai, apdzīvošanai, ieķīlāšanai un darījumu veikšanai bez jebkādiem iebildumiem un traucējumiem.

20 markas mantiniekiem ir samaksātas pilnībā un pareizi.

 

143. lapaspuse

Piltenes landrātu kolēģijas rīkojums Viņa Ekselencei, landrātam un bruņiniekam Frīdriham Ēvaldam fon Sakenam

Kurzemes guberņas valde ir izdevusi rīkojumu, kura noraksts ir pievienots, un kas attiecas uz Aizputes pilsētā esošā Doma kroga (Thumschen Kruges) un tam piederošo namu iedzīvotājiem, kuriem saskaņā ar šī gada 14. janvāra rīkojumu, jābūt izslēgtiem no pilsētas jurisdikcijas, kamēr viņi tur dzīvo, nav pieļaujama nedz uzņemšana ģildēs, nedz nodarbošanās ar sīktirdzniecību vai namnieku amatiem. No Aizputes maģistrāta puses par šo lietu 2. martā Piltenes landrātu kolēģijas tiesā tika iesniegta prasība, kurā paskaidrots, ka augstākminētais rīkojums

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00