dev1

144. - 145. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 074

 

144. lapaspuse

var kaitēt visai guberņas pārvaldei. Tādēļ landrātam fon Firksam minēto rīkojumu ne tikai jādara visiem zināmu, bet arī Doma kroga un tam piederošo namu iedzīvotājiem rīkojumu jāizskaidro un jāpieprasa tā precīzu izpildīšanu.

Aizputes un Piltenes landrātu kolēģijā, 1797.g. 11. martā.

 

145. lapaspuse

Mūsu, birģermeistara, tiesas fogta un rātskungu priekšā rātes sēdē ieradās mūsu līdzpilsonis Andreass Šmits, saukts Paše, un lūdza ierakstīt un apstiprināt mūsu pilsētas grāmatā viņa namu, sētu un tām piederošo. Tā kā visi nezināja, kā viņš tos ieguvis, tika noskaidrots, ka cienījamais un godājamais kungs Ulrihs Bērs, domprāvests, un Kurzemes baznīcas kapituls viņu kalējam Andreasam Šmitam par viņa amatu un darbu, ko viņš šeit uzticīgi ir veicis daudzus gadus ar savām oglēm un darbarīkiem dzirnavās un citur, kur nepieciešams, piešķīruši namu un sētu. Prāvestijas pārvaldnieks Karls Soije

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00