dev1

140. - 141. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 072

 

140. lapasppuse

Tukša

 

141. lapasppuse

1570.g. 4. martā, kad mēs, birģermeistars, fogts un rātskungi noturējām rātes sēdi, mūsu priekšā ieradās Tenis Šūmahers, un lūdza ierakstīt un apstiprināt mūsu pilsētas grāmatā viņa namu, sētu un tām piederošo. Tā kā visi nezināja, kā viņš tos ieguvis, tika noskaidrots, ka cienījamais un godājamais kungs Ulrihs Bērs, domprāvests, un Kurzemes baznīcas kapituls godājamajam Tenim Šūmaheram par uzticīgo dienestu, ko viņš ar savām amata prasmēm veicis šejienes pilī, ir piešķīruši un devuši gruntsgabalu un tīrumu, ko agrāk apdzīvojis Martins Suke, un kas atrodas starp Gerta Sakena namu un tīrumu un Hansa Huntmeiera tīrumu pie Blendīnes ceļa. Tā kā viņš nomira, īpašums atgriezās atpakaļ godājamā kapitula rokās, un godājamais prāvestijas pārvaldnieks Johans Bērs domprāvesta kunga vārdā to 1564.g. par dzimtīpašumu piešķīra Lambertam Kemereram, Johanam Rīzenbekam un Johanam Šilingam ar šādu noteikumu: tā kā nelaiķa Suke Martins bija kapitula mūrnieks un dzimtzemnieks,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00