dev1

158. - 159. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 081

 

158. lapaspuse

Tukša

 

159. lapaspuse

Tā Kunga 1567.g. Tīss Vihmanis un viņa sieva ar sev un saviem mantiniekiem saistošu līgumu pārdeva un piešķīra Hansam Stribekam, viņa sievai un mantiniekiem savu namu un sētu ar piederīgo tīrumu un pļavu.

Es, Tīss Vihmanis, ar šo atklāto rakstu paziņoju visiem, kas to lasīs vai dzirdēs lasām, ka es likumīgi un pareizi, ar savas sievas Maijas Zostes ziņu un gribu esmu veicis derīgu un pareizu pārdošanu ar dižciltīgā un godājamā Johana Bēra, Kurzemes prāvestijas pārvaldnieka viņa brāļa, domprāvesta Ulriha Bēra vietā, atļauju un piekrišanu. Klātesot godājamajam un ievērojamajam kungam, domdekānam Jakobam Variusam, Lambertam Kemmeram, pilsētas fogtam Gothardam Šmidam un Johanam Rīzenbekam, es esmu godājamajam un ievērojamajam Johanam Stribekam un viņa mantiniekiem pārdevis savu namu un sētu ar visiem tam piederošajiem tīrumiem un pļavām, kas atrodas Aizputē, un ko esmu saņēmis kā savas sievas Maijas Zostes pūru un mantojumu.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00