dev1

146. - 147. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 075

 

146. lapaspuse

1565.g. īpašumu pretī klosterim, starp Adriana Breuera un Josta Nordemana zemēm piešķīra savam brālim Johanam Bēram, Lambertam Keveram un Mačam Paušenam. Pēc tam augsti godājamais, augstdzimušais firsts un kungs Magnuss, Sāmsalas un Vīkas bīskapijas kungs, Kurzemes bīskaps un Rēveles bīskapijas administrators, Norvēģijas mantinieks, Šlēzvigas, Holšteinas hercogs, mūsu žēlīgais zemes firsts un kungs visžēlīgi pavēlēja, ka nedrīkst būt nekādiem iebildumiem par šo namu un sētu, tādēļ tā ir ierakstīta pilsētas grāmatā Andreasam Šmitam kā dzimtīpašums brīvai paturēšanai, pārdošanai, apdzīvošanai, ieķīlāšanai un darījumu veikšanai bez jebkādiem iebildumiem un traucējumiem. 1570.g. 13. jūnijā.

 

147. lapaspuse

Es, Peters Veiss, pilsētas eltermanis un Aizputes namnieks, ar šo paziņoju sev un maniem mantiniekiem, un visiem, lai kādas kārtas tie arī nebūtu, bet it īpaši tiem, uz ko šis attiecas, ka es savam padēlam, cienījamajam, godājamajam un ievērojamajam kungam Celestīnam Verdam gruntsgabalu pie Rihtigera robežām, kā to esmu nopircis no augstdzimušā un stingrā kunga, majora Rennes esmu nopircis par 190 poļu florēniem labās monētās, tā arī pārdodu savam padēlam Celestīnam Verdam par to pašu summu – 190 florēniem. Šo summu labos dukātos esmu saņēmis savās rokās, un pievienojis savām un savējo vajadzībām. To esmu nodevis par dzimtīpašumu viņam un viņa mantiniekiem, un par šo pirkuma summu esmu no īpašuma pilnībā atteicies par labu pircēja kungam Celestīnam Verdam un viņa mantiniekiem. [Nedatēts]

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00