dev1

148. - 149. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 076

 

148. lapaspuse

Tukša

 

149. lapaspuse

Mūsu, birģermeistara, tiesas fogta un rātskungu priekšā rātes sēdē ieradās mūsu līdzpilsonis Gerts Poikers, kaula griezējs un ģērmanis, un lūdza ierakstīt un apstiprināt mūsu pilsētas grāmatā viņa namu, sētu un tīrumu pie tā. Tā kā visi nezināja, kā viņš tos ieguvis, tika noskaidrots, ka cienījamais un godājamais domprāvests Ulrihs Bērs un Kurzemes domkapituls par uzticīgo un čaklo dienestu ar kaula griezēja un ģērmaņa amatu viņam ir piešķīruši godājamā kapitula namu un tīrumu uz viņa mūža dienām.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00