dev1

168. - 169. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 086

 

168. lapaspuse

1574.g. 16. februārī ir noslēgts atklāts laulības līgums starp Paulu Krāmeru un Hermaņa Nordemaņa atraitni Barbaru šādā veidā. Tā kā Barbarai ir meitiņa no sava nelaiķa vīra, minētajam Paulam kopš kāzām 74.g. 11. maijā divdesmit gadus, proti, līdz 94. gadam un attiecīgajam datumam, ir jādzīvo viņas mājās, un viņš nedrīkst sev pieprasīt neko no tā, ko viņš mājās ir uzlabojis vai kas nācis viņam par labu. Pēc šo gadu apritēšanas viņam šo namu un sētu jānodod un jāatbrīvo pienācīgajiem mantiniekiem bez jebkādām atrunām un iebildumiem. Viņam arī pameitai, ja tā tiks izprecināta, ir pienākums sarīkot godīgas kāzas. Ja notiktu, ka māte vai nelaiķa Hermaņa Nordemaņa meita nomirtu, Paulam pēc Rīgas tiesībām jātiek atalgotam un nošķirtam. Lielākai ticamībai un piemiņai tas ir ierakstīts mūsu pilsētas grāmatā, klātesot Lambertam Kemneram un Johanam Rīzenbekam, nelaiķa Hermaņa Nordemaņa atraitnes un mazā bērna aizbildņiem, kā arī Bonaventūram Berteltam, Gertam Mevem un Hansam Stridebekam kā šī laulību nodibinājuma līdzdalībniekiem.

 

169. lapaspuse

Tukša

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00