dev1

174. - 175. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 089

 

174. lapaspuse

Tukša

 

175. lapaspuse

1580.g. 20. oktobrī ir noslēgts atklāts un neapstrīdams pirkums starp godājamo Hermani Rudenu fon Hilesheimu no vienas puses, un pircēju Johanu Stridebeku no otras puses šādā veidā. Minētais Johans Stridebeks no minētā Hermaņa Rudena pērk gruntsgabalu, ko Hermanis Rudens par dzimtu nopircis no Luderta Vellera, un kas atrodas starp abām ielām, pretī Bonaventūram un blakus Ludeviham Štrombergeram, ar tam piedrošām zemēm, tīrumiem un pļavām, kā to kopš senlaikiem ir izmantojis un apdzīvojis nelaiķa Klauss Rudenštets, neko no tā neizņemot, sagatavotā pārdošanas raksta spēkā, par 500 Rīgas markām, un Johans Stridebeks un viņa mantinieki šo vietu ar visiem piederumiem

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00