dev1

160. - 161. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 082

 

160. lapaspuse

To es līdz šim esmu mierīgi un bez jebkādiem iebildumiem valdījis kā īpašumu, un ar šī raksta spēku brīvi un labprātīgi, likumīgi un pareizi pārdodu godājamajam Hansam Stribekam par 300 Rīgas markām. Šo summu es un mana sieva esam visu saņēmuši labās un derīgās monētās, un par tām bez ierunām un iebildumiem atdodu namu un sētu, kas atrodas starp Lamberta Kemmera un Laurenca Tites gruntsgabaliem pie lielceļa, kopā ar tam piederīgajiem tīrumiem un pļavām, proti: divus tīruma gabalus, no kuriem viens atrodas Kalves ganībās pie Boju ceļa labajā pusē; otrs tīrums atrodas tīrumu ielejā pie Tebras, blakus bārddziņa Gerta tīrumam. Vienu pļavu pie Kaltenes (Kallischen) ceļa blakus Frīdriha Bitera pļavai, un otru, kas atrodas namnieku deksnī pie Tebras, un vienmēr bijušas piederošas namam. To visu es pārdodu brīvi un nepiespiesti, bez atklātiem un slēptiem parādiem un ķīlām,

 

161. lapaspuse

tādā stāvoklī, kādā tas patlaban atrodas, bez jebkādiem iebildumiem no manas puses vai manu mantinieku puses nākotnē. Šis ir uzrakstīts stipri un pēc patiesas kristīgās saprašanas, un, lai to pasargātu no jebkādas apšaubīšanas un sagrozījumiem, es, prāvestijas pārvaldnieks Johans Bērs, domdekāns Jakobs Variuss, pilsētas fogts Gerds Šmits, piesēdētāji Lamberts Kemners un Johans Rīzenbeks esam šim pārdošanas un pirkšanas rakstam pielikuši savus zīmogus un apstiprinājuši ar pilsētas zīmogu. Tas noticis Aizputē, Kunga Žēlsirdības dienā, 1567. gadā pēc Kristus dzimšanas.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00