dev1

176. - 177. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 090

 

176. lapaspuse

var lietot izmantošanai, lietošanai, pārdošanai pēc paša gribas kā savu paša īpašumu. Lai to atļautu un pieļautu, es, Hermanis Rudens, atsakos no jebkādiem saviem un citu iebildumiem vai pretenzijām uz tiesībām. Patiesuma apstiprināšanai tas noticis dižciltīgā un godājamā Johana Blomberga no Vecpils, kā arī godājamo un gudro Johana Rīzenbeka, Matīsa Flopelna, skolotāja Joanna Jani, un Birena Bernera klātbūtnē, un ierakstīts pilsētas grāmatā.

 

177. lapaspuse

1679.g. 10. aprīlī godājamā rāte un visa namnieku kopiena sanāca kopā pienācīgajā tiesas vietā, lai tiesas fogtam Kristianam Hercerigam paziņotu par namnieku zemēm, cik pūrvietas tās ir lielas, kā arī par dzīvesvietām, kas ir īpašums daļēji kā ķīla, daļēji par pienācīgo gruntsnodokļa samaksu, saskaņā ar pilsētas eltermaņa Oto Ernsta Veisa teikto un pēc viņu katra saprašanas. Tas ir ierakstīts pilsētas grāmatā sekojoši:

1. Daniels Šlimbahs, rātskungs, ir ieķīlājis pļavu, kas atrodas pie Lažas, par 32 poļu florēniem labās sudraba monētās, sakarā ar atlīdzību par zvanu noņemšanu.

2. Kristians Rēvalds, rātskungs; zemesgabals Gurķu kalnā (Gurckenberge), 4 pūrvietas liels.

3. Georgs Vilhelms Kohs, 4 pūrvietas.

4. Kristofers Floks, Gurķu kalnā, 4 pūrvietas.

5. Johans Hercs, Gurķu kalnā, 5 pūrvietas.

6. Zaharija Prastorfs, Deksnī, 3 pūrvietas.

7. Martins Dreijers, rātskungs, Gurķu kalnā, 5 pūrvietas.

8. Tas pats Dreijers, zemesgabals Jēru ganībās, 4 pūrvietas.

9. Oto Ernsts Veiss, pilsētas eltermanis, Deksnī, 4 pūrvietas.

10. Tas pats Veiss, zemesgabals, kas saukts Vecā ķieģeļnīca, 2 pūrvietas.

11. Tas pats Veiss, zemesgabals pie pilsētas rakstveža zemes, 2 pūrvietas.

12. Tas pats Veiss, zemesgabals starp Kristiana Hercviga un nelaiķa Bigemaņa zemēm, 1 pūrvieta. [Nosvītrots]

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00