dev1

178. - 179. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 091

 

178. lapaspuse

13. Johans Hercs, pie pilsētas rakstveža zemes, 4 pūrvietas.

14. Johans Hercs, pie tirgus, 3 pūrvietas.

15. Adrians Junkers, pie tirgus, 1 ½ pūrvietas.

16. Ādams Mihelis, pie tirgus, 1 ½ pūrvietas.

17. Tas pats Mihelis, pie ritmeistara Karpa pļavas, 2 pūrvietas.

18. Tas pats Mihelis, pie Tebras, 4 pūrvietas.

19. Hanss Nīmans, pie Tebras, 3 pūrvietas.

20. Kaspars Mockevics, pie Tebras, 2 pūrvietas.

21. Andrejs Mačs, pie Tebras, 2 pūrvietas.

22. Daniels Šlimbahs, rātskungs, Jēru ganībās 5 pūrvietas, pie Sīmaņa un Jūdas [tirgus] laukuma 4 pūrvietas, kopā 9 pūrvietas, kas ieķīlātas godājamajai rātei un visiem namniekiem par 10 valstsdālderiem pilsētas labā.

23. Martins Dreijers, rātskungs, pie Sīmaņa un Jūdas laukuma, 2 ½ pūrvietas.

24. Kristians Rēvalds, rātskungs, pie Sīmaņa un Jūdas laukuma, 2 ½ pūrvietas.

25. Georgs Zēligers, pie Sīmaņa un Jūdas laukuma, 4 pūrvietas.

26. Johans Hercs kopā ar Georga Šulces atraitni, pie Sīmaņa un Jūdas laukuma, 2 pūrvietas.

27. Georgs Grave, pie Sīmaņa un Jūdas laukuma, 3 pūrvietas.

28. Johans Greijers, pie Sīmaņa un Jūdas laukuma, 3 pūrvietas.

29. Johans Robahs, pie Sīmaņa un Jūdas laukuma, 2 pūrvietas.

30. Dāvids Burhholcs, pilsētas kalpotājs, viņam zeme piešķirta līdz tālākam lēmumam, 4 pūrvietas.

31. Adrians Junkers, pie ritmeistara Karpa pļavas, 2 pūrvietas.

 

179. lapaspuse

Tālāk seko, kuriem namniekiem par dzīvesvietu jāmaksā grunts nauda:

1. Adrians Junkers par dzīvesvietu un 3 pūrvietas lielu zemesgabalu pie tā, 2 florēni un 15 graši.

2. Ādams Mihelis par dzīvesvietu un 3 pūrvietas lielu zemesgabalu pie tā, 1 florēns un 24 graši.

3. Kristofers Floks par dzīvesvietu, 1 florēns un 6 graši.

4. Hanss Neimans par dzīvesvietu, 1 florēns un 6 graši.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00