dev1

172. - 173. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 088

 

172. lapaspuse

tagad un uz mūžīgiem laikiem var noturēt brīvi un netraucēti, un es ar šī raksta spēku šo privilēģiju apstiprinu kā vislabāko, saistošāko un pastāvīgāko tiesību. Lai šis paliktu neiespaidots un neizmainīts, esmu šo rakstu parakstījis ar paša roku un apstiprinājis ar savu zīmogu. Tas noticis un dots Piltenē, 1628.g. 25. martā.

 

173. lapaspuse

1578.g. 13. martā ir noslēgts atklāts, draudzīgs līgums starp godājamo Meinartu fon Bukenu no vienas puses, un Kristīni, nelaiķa Mihela Štillenreiha māsu, no otras puses šādā veidā. Meinarts fon Bukens minētajai Kristīnei par visām prasībām, kas viņas nelaiķa brālim bija pret Meinarta mantu, ir devis piecus vecos dālderus, rēķinot dālderī 5 ½ Rīgas markas, un turklāt tiem ir pielicis mucas tilpuma[1] katlu. Līdz ar to minētā sieva Kristīne ir pilnīgi apmierināta par celtajām prasībām, un nedz viņa, nedz viņas mantinieki minētajam Meinartam fon Bukenam mūžīgi nekad neieminēsies par viņas nelaiķa brāļa prasībām. Lielākai drošībai šis ir uzrakstīts godājamā pilsētas fogta Johana Rīzenbeka, Bonaventūras Bartelsa, Elerta Bruininga, Hansa Stridebeka, Kurta Plandera un Ādama Kubrava klātbūtnē.

 


[1] 1 mērmuca = 108 stopi = 137,7 litri

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00