dev1

200. - 201. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 102

 

200. lapaspuse

viņas mantiniekiem un pēcnācējiem, labu zemesgabalu, kas agrāk bija ieķīlāts Hanskena Berga mantiniekiem, un kas atrodas starp Tebru un Bojuciema ceļu, pie Johana Noldes dzirnavām un Johana Rīzenbeka tīruma, par 770 Rīgas markām, rēķinot vienā markā 36 šiliņus, ko pircēja man pilnībā ir nomaksājusi labās un derīgās monētās, un par to atsakos no visām savām tiesībām uz šo īpašumu pircējas un viņas mantinieku labā.

 

201. lapaspuse

Viņi minēto zemesgabalu drīkst un var izmantot un lietot uz mūžīgiem laikiem, kā es to esmu izmantojis un mantojis no saviem vecvecākiem, neko no tā neizņemot. Viņi vienmēr to var ieķīlāt par tādu summu, kādu vēlas, un veikt ar to citus darījumus, turklāt es un mani mantinieki pilnībā atsakāmies no visām tiesībām uz zemesgabalu pie Johana Noldes dzirnavām un Johana Rīzenbeka tīruma, un nekad necelšu nekādas ierunas vai iebildumus. Lai to apstiprinātu, esmu šim rakstam pielicis savu zīmogu un parakstu, un arī rāti lūdzis rakstam pielikt pilsētas zīmogu. Tas ir noticis Aizputē, 1614.g. 23. januārī.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00