dev1

202. - 203. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 103

 

202. lapaspuse

Lietā par Peteru Kristianu un Lampertu Rozentālu kā sūdzētājiem un Augustīnu Rozentālu kā apsūdzēto no otras puses par viņu tēva mantojumu, kas atrodas pie Sv Jāņa kapsētas, Aizputes burggrāfs[1], birģermeistars, fogts un rātskungi ir izlēmuši sekojošo. Tā kā nelaiķa Rotgers Rozentāls ir atstājis savu parādu sarakstu, tiesa ir apspriedusies un dzēsusi sūdzētāju parādu šādā veidā. Viņi abi savstarpēji izlīgst, ka minētajam Augustīnam Rozentālam vairs nebūs nekādu iebildumu pret sūdzētājiem, un mantinieki tos nepieminēs mūžīgi mūžos. Tādēļ Aizputes pilsētas rāte atļauj, ka minētie mantinieki savu mantoto namu, sētu un dārzu nodod godājamajam un augsti mācītājam Ernstam Rozentālam, Virgas mācītājam. 1605.g. 19. jūnijā šāds pirkums par 50 dālderiem arī notika, kurus jānomaksā līdz 1606.g. Jāņa Kristītāja dienai.

 

203. lapaspuse

Šodien, 1605.g. 19. jūnijā, Hinrika Rozentāla mantinieki ir ieradušies Aizputes pilsētas tiesas priekšā, un noslēdza atklātu, pareizu pirkuma līgumu ar godājamās tiesas un visas kopienas ziņu un piekrišanu, par viņu tēva mantojumu, kas atrodas pie Sv. Jāņa kapsētas, ko par 300 markām nopirka Virgas mācītājs, godājamais un augsti mācītais Ernsts Rozentāls. Nauda ir nomaksāta Jāņa Krtistītāja dienā.

 


[1] Burggrāfs – zemes valdnieka pārstāvis pilsētas tiesā. Šinī laikā Piltenes apgabals bija ieķīlāts Prūsijas un Brandenburgas hercogam.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00