dev1

206. - 207. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 105

 

206. lapaspuse

šo darījumu apstiprināt un ierakstīt pilsētas grāmatā.

 

207. lapaspuse

1620.g. 12. martā godājamais, ievērojamais un gudrais Matiass Teihmanis, fogts un tiesas loceklis kā pircējs, par zemāk aprakstītā nama un sētas pirkšanu griezās pie mums, un mūs visus tiesnešus un rātskungus – Augustīnu Rozentālu, Danielu Meijeru, Niklāsu Stridbeku, kā arī pilsētas rakstvedi Kasparu Hakmanu lūdza apstiprināt viņam izsniegto pirkuma rakstu, ko izsnieguši godājamie un ievērojamie brāļi Hanss un Oto Šmiti, kā arī Hanss Štūlmahers, viņu miesīgais svainis, kurš dzīvo Koknesē, kā arī otru pirkuma rakstu par divas asis plato zemesgabalu, ko pārdevis godājamais mākslas pratējs Hanss Kedings, namnieks un zeltkalis, un šīs kopijas vārds vārdā skan sekojoši:

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00