dev1

218. - 219. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 111

 

218. lapaspuse

Lai pēc iespējas labāk pasargātu šo pirkumu, un tas paliktu saistošs un spēkā, mēs, svaiņi Matiass Eihmanis, Ģederts Štrombergs un Balcers Šulce savā, sievu un mazgadīgo aizbilstamo vārdā, kā arī mūsu brālēni Valentīns Kēnigs, Heinrihs Brigemanis, Johans Rīzenbeks, Rafaels Dreijers, Daniels Meijers un Valentīns Krīgers kā pieaicinātie draugi, lai darījumu vēl vairāk varētu nostiprināt, esam šo parakstījuši un pielikuši savus zīmogus. Tas noticis Aizputē, 1609.g. 15. augustā.

NB! Šo pirkuma rakstu nav apzīmogojusi nedz pilsēta, nedz augstāk minētā amatpersona.

 

219. lapaspuse

1617.g. 16. jūlijā mūsu priekšā ieradās godājamais, slavenais un gudrais Daniēls Meijers, tagadējais tiesas fogts, kā tālāk aprakstīto ganību un dažu tīrumu un zemju pircējs, un mums, tiesnešiem un rātskungiem Augustīnam Rozentālam vecākajam, Vilhelmam Morenam, Niklāsam Stridebekam un Kristoferam Remelingam lūdza šos sekojošos pirkšanas rakstus, kas pergamenta trūkuma dēļ ir uzrakstīti uz parasta papīra, proti: no godājamajiem un ievērojamajiem Hansa Eihes, Abrahama Švarcena un Franca Mīlena atraitnes Dorotejas Kedingas. Tā Johims Breners Melleram par ticamu dokumentu ierakstīja mūsu pilsētas grāmatā pēc viņa lūguma un prasības, kas vārds vārdā skan sekojoši:

Pirmā pirkuma raksta kopija

Es, Hanss Eihe, Aizputes zvērinātais līdzpilsonis, ar šo daru zināmu un paziņoju sev, maniem mantiniekiem un pēcnācējiem atklāti šinī rakstā, ka es, būdams pie skaidras apziņas un pilnas atmiņas, ka arī ar savas mīļās sievas Urzulas Mīlenas ziņu un piekrišanu, klātesot godīgiem ļaudīm un labiem draugiem, esmu pārdevis un nodevis par dzimtu pļavu kā mūžīgu, pareizu, taisnīgu un nelaužamu dzimtpirkumu. Ar šī raksta spēku es pārdodu un nododu godājamajam, cienījamajam un gudrajam Danielam Meijeram, tiesas fogtam un līdzpilsoņiem, kā arī visiem viņu mantiniekiem tālāk aprakstīto pļavu, kas agrāk piederēja Revelšteta gruntsgabalam, un kuru no viņa ir nopircis mans nelaiķa vectēvs Hanss Stridebeks,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00