dev1

204. - 205. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 104

 

204. lapaspuse

Tukša

 

205. lapaspuse

Mēs, Aizputes birģermeistars, fogts un rātskungi apliecinām, ka šodien, 1605.g. 6. decembrī, kamera kopā ar Gerhardu Rīzenbeku sapulcējās uz tiesu, un paziņoja: pēc tam, kad Augustīns Kemners ir piedāvājis pārdošanai Gerhardam Rīzenbekam no tēva mantoto krogu, kas atrodas mūsu Aizputes miestā, kas atrodas starp vecajām dzirnavām un nelaiķa Arnta Eihena namu. Hanss Kemners kopā ar savu svaini Gerhardu Rīzenbeku ar Augustīnu Kemneru ir vienojušies tiktāl, ka viņš, minētais Augustīns Kemners, par 100 markām pilnībā pārdod minēto krogu Gerhardam Rīzenbekam, kā tas ir apliecināts dokumentā. Tas Hanss Kemners savam svainim Gerhardam Rīzenbekam minēto summu samaksāja, stājās kroga dzimtīpašuma tiesībās, un abas puses lūdza

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00