dev1

62. - 63. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 033

 

62. lapaspuse

Kad vīrs var paturēt savu ķīlu. III.

Ja vīrs grib pārdot savu mantojumu vai mantu, kas ir ieķīlāts, un tamdēļ var izcelties ķilda, viņam vispirms jāizpērk ķīlu, un tad mantojumu var pārdot.

Ja vīrs grib pārdot mantoto. IV.

Ja precēts vīrs vai sieva nopērk mantojamu īpašumu, tas pēc mūsu pilsētas tiesībām ir viņu kopīpašums, kamēr viņi abi ir dzīvi. Ja viens no viņiem nomirst, īpašums kļūst par mantoto īpašumu. Visāds mantojums un manta, ko viņi saņem no saviem vecākiem un radiem, arī ir mantotais īpašums, ko nevar pārdot, ieķīlāt vai dāvināt bez mantinieku atļaujas. Ja viņi piekrīt, viņš var pārdot, kam un par cik grib.

Ja mantojums ir ieķīlāts. V.

Ja kādam vīram mantojums ir ieķīlāts, to viņam jānodod nākamajā tiesas dienā. Pirmoreiz viņam jāļauj mantojumu paturēt sešas nedēļas, un kurš trīsreiz uz mantojumu piesakās, tam tas pieder. Ja tie ir patiešām labi ļaudis, viņiem fogtam un rātskungiem ir jāpaziņo par mantojumu, un pārdevējam īpašums ir jāatbrīvo. Ja viņš to nedara un tur paliek, viņam jāmaksā pilsētai pusotru mārku sudraba. Un ja viņam otru reizi pieprasa izvākties astoņu dienu laikā,

 

63. lapaspuse

un viņš to nedara, tad viņam vēlreiz jāmaksā pusotru mārku sudraba. Ja viņš to nedara trešo reizi, viņu jāiesēdina tornī, jāizliek no mantojamā īpašuma un jānodod ķīlu otram, un pirmajam tā pilnībā jāpārdod.

Par vīra mantojuma renti. VI.

Ja kāds pārdod mantojuma renti cita dzimtīpašumā, un rente netiek maksāta noteiktajā laikā, viņu par to jāapsūdz rātei. Ja viņš to nenomaksā, viņam jāliek atstāt mantojumu sešu nedēļu laikā. Ja viņš to neatstāj, viņam ir jāmaksā rātei pusotru mārku sudraba. Ja viņš to atkal neatstāj astoņu dienu laikā, viņam atkal jāmaksā pusotru mārku sudraba. Ja viņš atkal tur paliek, viņu jāiesēdina tornī.

Par ļaudīm, kas ir mantojuši īpašumu. VII.

Ja ļaudis ir mantojuši īpašumu no saviem vecākiem vai radiem, un viņi par to sūdzēsies tiesā, pret tiem, kam ir piekritis mantojums, nevar sūdzēties sūdzētājs, fogts vai rāte.

Ja diviem ļaudīm kopīgi pieder nams. VIII.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00