dev1

64. - 65. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 034

 

64. lapaspuse

Ja diviem vai vairāk ļaudīm kopīgi pieder nams, un ja kāds to grib paturēt viens pats, to nedrīkst darīt. Bet viņiem ir jāmet loze, kurš pirmo gadu būs vienīgais īpašnieks. Pēc tam viņiem jālozē arī par nākošo gadu. Un ja kaut kas tiek būvēts, to jādara par kopīgām izmaksām.

Ja divi vīri nevar vienoties, ka mantojums būs kopīgs. IX.

Ja kādam vīram ir kopīgs nams vai mantojums ar otru, un viņi nevar vienoties, kas vienam ir jāatdod otram, mantojums ir jāpārdod un nauda jāsadala četrdesmit dienu laikā.

Par mantojuma apbūvēšanu. X.

Ja kāds vīrs ir nodomājis būvēties, viņš to nedrīkst darīt, iekāms rāte ir apskatījusi [īpašumu]. Ja viņš būvējas pirms rātes apskatīšanas, to jāatlīdzina ar pusmārku sudraba. Ja tas atkārtojas, to jāatlīdzina ar mārku sudraba. Un ja viņš to atkal neņem vērā, to jāatlīdzina ar divām mārkām sudraba, bet uzbūvētais jānojauc.

Par rātskungu prasību nojaukt namu ugunsgrēka laikā. XI.

Ja pilsētā izceltos ugunsgrēks, un rātskungs pieprasītu nojaukt namu, uz ko var pārmesties uguns,

 

65. lapaspuse

vīrs, kam nams pieder, nedrīkst tam iebilst. Ja viņš to neatļautu, viņam pilsētai jāatlīdzina ar trim mārkām sudraba, un turklāt nams ir jānojauc. Un, ja no tā izceļas uguns, pilsēta viņam atmaksā pusi no nama vērtības.

Ja aizdegas vīra nams. XII.

Ja aizdegas kāda vīra nams, un viņš nedzēš uguni ar saviem rīkiem jebšu nepieprasa, lai tiktu zvanīts trauksmes zvans, viņam to pilsētai jāatlīdzina ar trim mārkām sudraba.

Ja vīrs nomā namu, un tas nodeg. XIII.

Ja vīrs nomā namu uz gadu vai pusgadu, un nams nodeg, kamēr nav apritējis pusgads, viņš maksā pusi no nomas. Ja nams nodeg otrajā nomas puslaikā, viņš maksā visu nomu.

Par dzimtnomas pārdošanu. XIIII.

Ja vīrs tur zemi uz dzimtnomu par noteiktu summu, viņš nedrīkst pārdot ēkas, ko uz tās ir uzbūvējis, bez zemes īpašnieka piekrišanas. Un tikai īpašnieks var paturēt ēkas par tādu naudu, kādu viņš piedāvā, kamēr vien viņš ir mūsu namnieks.

Ja vīrs maksā termiņa nomu. XV.

Ja vīrs apdzīvo īpašumu, ko nomā termiņā, viņš to nedrīkst ieķīlāt nevienam namniekam pret parādu, kas ir lielāks par nomas maksu.

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00