dev1

78. - 79. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 041

 

78. lapaspuse

pirms noteiktā laika patvaļīgi aiziet, viņi nedrīkst stāties kalpa dienestā pilsētā vai tās apgabalā. Ja kāds viņus ņem dienestā, tam pilsētai par to jāatlīdzina ar pusmārku sudraba.

Ja kalps vai kalpone [dzimtcilvēki] aizbēg no sava kunga vai kundzes. IX.

Ja kalps vai kalpone aizbēg no sava kunga vai kundzes uz vietu, kur ir citas tiesības, un kungs vai kundze ar divu kaimiņu liecību var pierādīt, ka kalps vai kalpone ir viņu dzimtcilvēki, tie ir jāatgriež atpakaļ kungam vai kundzei. Un vīram, kurš bēgli atved atpakaļ, ir jāsamaksā vienu nogatu par vienu jūdzi [ceļa]. Ja bēglis tiek atvests no Daugavas otras puses, atvedējam jāmaksā četrus ārtaugus sudraba.

Ja kungs vai kundze sit savus kalpus. X.

Ja kalps vai kalpone savam kungam vai kundzei ir teikuši dusmīgus vai izsmejošus vārdus, un par to saņēmuši sitienus - arī tādus, kas atstāj zilumus, viņiem tos bez ierunām ir jāpacieš.

Ja vīrs brīvu cilvēku padara par dzimtcilvēku. XI.

Ja kāds vīrs brīvu cilvēku padara par dzimtcilvēku, un viņš to var noliegt ar divu godīgu ļaužu liecību, vainīgajam to pilsētai jāatlīdzina ar desmit mārkām sudraba vai paša dzīvību. Ja viņš to nevar noliegt vai pierādīt ar lieciniekiem, viņam ar paša roku jāzvēr uz svētajiem.

Par nešķīstību. XII.

 

79. lapaspuse

Ja rāte kādu apsūdz nešķīstībā, lai tas būtu vīrs jebšu sieva, viņi var to noliegt ar divu godīgu namnieku zvērestu uz svētajiem, ka viņi nav pārkāpuši laulību, un tad viņi paliks bez vainas.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00