dev1

72. - 73. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 038

 

72. lapaspuse

Ja bērni mantu saņem mantojumā, un kādiem bērniem nav tiesību kārtot savas lietas bez padoma, tāds bērns vai bērni nevar rīkoties ar mantu, līdz pienāks laiks, kad viņam būs uz to tiesības. Citi bērni, kam ir uz to tiesības, var pārvaldīt savu mantu.

Ja sieva ir grūta pēc vīra nāves. XVI.

Ja vīrs un sieva ir laulībā, vīrs nomirst, un sieva ir grūta, viņu nevar piespiest veikt nekādus darījumus, iekāms viņa ir dzemdējusi bērnu.

Par pūru. XVII.

Ja sieva ir grūta no sava likumīgā vīra, un bērna balss tiks sadzirdēta nama sienās, viņai ir jāizdala viņas pūrs, ko viņa saņems vēl bez bērna mantojuma, ja bērns nomirs. Šīs pašas tiesības vīram ir jāizmanto, ja bērna balss tiks izdzirdēta pēc mātes nāves.

Ja sieva pēc vīra nāves vēlreiz neapprecas. XVIII.

Ja sieva pēc vīra nāves vēlreiz neprecas, viņa vienalga nedrīkst slēgt nekādus darījumus savu bērnu vārdā, bet viņai ir jādzīvo pēc viņu aizbildņu, bērnu un radu prāta.

Vai garīdzniecībā nodevies vīrs var saņemt mantojumu. XIX.

 

73. lapaspuse

Ja vīrs vai sieva nododas garīgajai dzīvei un paklausībai [kļūst par mūku], viņš nevar saņemt mantojumā nekustamu īpašumu vai mantu, bet viņam tas labprātīgi jāatdod.

Ja vīrs salaulājas ar divām sievām. XX.

Ja vīrs, kurš ir laulājies, un kura sieva ir dzīva, apņem otru sievu, un tas notiek mūsu pilsētā, viņš to samaksā ar savu dzīvību.

Ja sieva atklāti tiek pieķerta laulības pārkāpšanā. XXI.

Ja vīrs un sieva ir laulājušies, sieva atklāti tiek pieķerta laulības pārkāpšanā un par to tiek sodīta ar nāvi, viņas mantojumu saņem mirušās tuvākie radi, lai tas būtu mazs jebšu liels.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00