dev1

68. - 69. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 036

 

68. lapaspuse

apprecas otrreiz, viņš patur divas trešdaļas mantas, bet bērns – vienu trešdaļu. Ja nomirst vīrs un atstāj vienu bērnu, bet sieva ar viņas radu atļauju apprecas otrreiz, sievai jāpatur pusi no mantas, bet bērnam – otru pusi.

Ja vīrs vai sieva nomirst, un atstāj vairākus bērnus. IV.

Ja vīrs un sieva salaulājas, sieva nomirst un atstāj vairākus bērnus, un vīrs apprecas otrreiz, tad viņš patur pusi visas mantas, bet bērni – otru pusi. Ja nomirst vīrs un atstāj vairākus bērnus, un sieva ar viņas radu atļauju apprecas otrreiz, tad viņa patur trešdaļu mantas, bet bērni – divas trešdaļas, tomēr godīgam vīram ir jābūt viņas bērnu vai bērna aizbildnim.

Ka vīram no pirmās sievas bērniem jāsaņem daļa, kas viņam pienākas. V.

Ja vīram ir bērni no pirmās sievas, un viņš apņem citu sievu, bērni vai bērnu radi nedrīkst slēpt par to, kas viņam pienākas, bet par to viņam jāpaziņo un jāpastāsta.

Ka vīra mantojumam jāpaliek nemainītam. VI.

Ja vīrs un sieva ir salaulājušies, viens no viņiem nomirst un atstāj pēc sevis bērnus,

 

69. lapaspuse

otra vecāka mantojumam jāpaliek nemainītam. Ja nomirst kāds no bērniem, viņa manta kļūst kopīga pārējiem. Un ja vecāki pēc tam gribētu mantu sadalīt, tas jādara tādā veidā, kā rakstīts iepriekš.

Ka viens bērns manto no otra. VII.

Ja nomirst kāds no vecākiem, un pēc tam arī kādi no bērniem, viens bērns manto no otra.

Ka brāļi un māsas manto vienādi. VIII.

Ja nomirst vecāki, un pēc tam kāds no bērniem, viņa manta, kāda tā ir atstāta, piekrīt viņa brāļiem un māsām visiem vienādi, vienalga, lai to manta būtu dalīta jebšu nedalīta. Ja arī brāļu un māsu manta būtu nedalīta, mirušā manta piekrīt viņiem visiem vienādi.

Par bērnu mantojuma sadalīšanu. IX.

Ja vīram un sievai laulībā ir kopīgi bērni, viens no vecākiem nomirst, otrs apprecas vēlreiz, un bērni no viņa atdalās, pirmajiem bērniem jāpiešķir viņu daļa, un vēlākajiem bērniem jāsaņem viņu tēva un mātes pārējā manta.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00