dev1

66. - 67. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 035

 

66. lapaspuse

Par termiņa nomas maksāšanu. XVI.

Ja vīrs apdzīvo īpašumu, ko nomā termiņā, un nemaksā nomu noteiktajā laikā, un tiek par to apsūdzēts, viņam jādod sešas nedēļas, lai to nomaksātu. Ja viņš to neizdara, nomu no viņa jāpiedzen kā īstu parādu.

Par mantojama īpašuma pārdošanu kādam, kurš nav no pilsētas. XVII.

Ja vīram ir īpašums pilsētā vai tās apgabalā, viņš to nedrīkst pārdot nevienam, kurš tur nedzīvo, bez rātes piekrišanas. Kurš to dara bez rātes piekrišanas, atlīdzina to ar desmit mārkām sudraba.

 

67. lapaspuse

Piektā daļa. Par mantu.

Par pūru. I.

Kad vīrs un sieva salaulājas, un rodas sūdzības par pūru no vienas vai otras puses, tās jāizsaka divu gadu laikā. Ja minētajā laikā sūdzības nerodas, vēlāk tās celt nedrīkst. Bet ja vienošanās par pūru notiek pēc abu gribas un mīlestībā, tad tie ir patiešām labi ļaudis.

Ja vīrs vai sieva nomirst bez bērniem. II.

Ja vīrs un sieva salaulājas, un sieva nomirst bez bērniem, vīrs saņem divas trešdaļas visas mantas, kas viņiem abiem pieder, bet sievas tuvākie radi saņem trešo daļu. Ja bez bērniem nomirst vīrs, un sieva paliek dzīva, viņa patur savu pūru, bet no kopīgās daļas saņem pusi. Otru pusi saņem vīra radi.

Ja vīrs vai sieva nomirst, un atstāj vienu bērnu. III.

Ja vīrs un sieva salaulājas, sieva nomirst un atstāj vienu bērnu, bet vīrs

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00