dev1

60. - 61. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 032

 

60. lapaspuse

Tukša

 

61. lapaspuse

Ceturtā daļa. Par mantojumu.

Par mantojuma pārdošanu un pirkšanu. I.

Ja kāds pārdod mantojumu, to jānodod citam rātes priekšā rātsnamā. Ja viņš nomirst, jānodod ir viņa mantiniekiem. Ja nomirst pircējs, jānodod ir viņa mantiniekiem. Kuram tiek nodots, tas to ņem savā valdījumā gadu un vienu dienu, un pēc tam tas ir viņa pilnīgs mantojams īpašums, un viņam ar savu roku uz svētajiem jāapzvēr, ka neviens pirkumu nav apstrīdējis. Ja kāds vīrs grib to apstrīdēt, viņam tas likumīgi jāizdara gada un dienas laikā. Katram, kurš pērk mantojumu uz nomaksu, no katrām desmit markām viena jādod kā rokasnauda.

Kuriem ir jāpiedāvā mantojums, ja grib to pārdot. II.

Ja kāds grib pārdot mantojamu īpašumu, kas atrodas pilsētas apgabalā, to vispirms jāpiedāvā diviem tuvākajiem radiem no tēva un mātes puses. Ja viņi negrib pirkt, mantojumu var pārdot citam, tikai ne garīdzniekam.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00