dev1

282. - 283. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 143

 

282. lapaspuse

Tādēļ pircējs, viņa mantinieki un pēcnācēji kopš šī brīža namu un gruntsgabalu kā savu dzimtīpašumu var apdzīvot, izmantot, apbūvēt, ieķīlāt, pārdot un paturēt pēc savas gribas un patikas, un viņi var to darīt bez pārdevēja un viņa mantinieku iebildumiem un traucējumiem šī raksta spēkā. Pārdevējs arī savā un savu mantinieku vārdā pilnībā atsakās no visām tiesībām, pienākumiem, ierunām un iebildumiem par šo īpašumu, un apsolās pircējam un īpašumam nekādā veidā nekaitēt un neveikt neko, kas ir pretrunā ar laicīgajām un garīgajām tiesībām.

 

283. lapaspuse

Lielākai šī dzimtpirkuma ticamībai un spēkam pārdevēja kungs rakstu ir apstiprinājis ar savu parakstu un zīmogu, un to licis apstiprināt godājamajai Aizputes rātei ar pilsētas zīmogu. Tas noticis Aizputē, 1653.g. 16. decembrī.

 

Es, Peters Veiss, Aizputes pilsētas līdzpilsonis un eltermanis, ar šo paziņoju saviem mantiniekiem un visiem, lai kādas kārtas tie arī nebūtu, it īpaši tiem, uz kuriem tas attiecas un kuriem tas jāzina, ka es savam znotam, godājamajam un ievērojamajam kungam Celestīnam Vendam gruntsgabalu tā pareizi nospraustās robežās, un kā es to esmu nopircis no dižciltīgā un godājamā majora Rennes par 190 poļu florēniem labās monētās,

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00