dev1

292. - 293. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 148

 

292. lapaspuse

un pievienojusi savai mantai, kādēļ savā un savu mantinieku vārdā par šo pirkuma naudu viņa piešķir pircējam, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem visas tiesības un īpašumu, ko pircējs Jozefs Embutovičs, viņa mantinieki un pēcnācēji var bez jebkādām viņas un mantinieku ierunām, iespaida un kaitējuma kā savu mantojamu dzimtīpašumu paturēt, apdzīvot, lietot, apbūvēt, pārdot, dāvināt, ieķīlāt pēc sava prāta un iegribas, ar visām laicīgajām un garīgajām tiesībām, kas saistītas ar šo īpašumu. Lai šo apstiprinātu, godājamā rāte šim rakstam ir pielikusi pilsētas zīmogu, pircējs, pārdevāja un liecinieki ir parakstījuši to ar savu roku. Dots Aizputē, 1707.g. 28. aprīlī.

Marija Horsta, Šulca atraitne, kā pārdevēja

Gotlībs Šneiders kā pārdevējas znots un asistents

Johans Veijers, tiesas fogts, ar paša roku

Kristians Hercvigs, rātskungs, kā liecinieks

Heinrihs Nikolāss Magiruss, rātskungs, kā liecinieks

Vilhelms Morics Šmits, pilsētas eltermanis, kā liecinieks

 

293. lapaspuse

Šo vispārējai zināšanai atklāti jāpienaglo pie baznīcas durvīm:

Mēs, karaliskās Aizputes pilsētas birģermeistars, fogts un rāte visiem un ikvienam pēc tā kārtas piederības sūtām draudzīgu sveicienu. Diemžēl katram ir jābūt zināmam, kādā veidā šeit dažādas [sievietes], kuras var nosaukt vārdos, kļuvušas grūtas, ka arī godu mīlošie ļaudis tamdēļ varētu nonākt smagos procesos, ja tas ar pienācīgiem līdzekļiem nebūtu atcelts un izšķirts. Tā kā to nespēj paciest nekāda kārtība, un mūsu pilsēta ar to nonāktu lielā neslavā. Tādēļ mēs amata uzdevumā, un saskaņā ar tiesībām nospriedām, ka tām jāsaņem pienācīgais sods, un ķērāmies pie pienācīgajiem līdzekļiem, lai ļaunie ļaudis to saņemtu, un kaimiņi varētu dzīvot saskaņā. Šiem ļaudīm ir jāmaksā noteikta summa naudas soda, bet zemnieki no tukšajām mājām sodāmi ar 30 rīkstēm. Ja tas pēc tam turpināsies tālāk, viņi tiks sodīti ar spieķi pie kauna staba citiem par brīdinājumu. To katram ir jāievēro, un pēc tā jāvadās.

1732.g. 16. jūlijā abi zvani jaunajā baznīcas tornī ir laimīgi un pilnīgi uzcelti, un piekārti Dieva vārdā.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00