dev1

294. - 295. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 149

 

294. lapaspuse

1724.g. 29. Hinrihs Vilhelms Klinds ir ievēlēts par tiesas fogtu un nodevis savu amata zvērestu.

1712.g. 6. septembrī par fogtu uz 3 gadiem ir ievēlēts Rēvalts.

1716.g. 8. jūnijā godājamā rāte par baznīcas [draudzes] priekšniekiem ir ievēlējusi Hepnera un Glēzera kungus.

1718.g. 2. februārī ir ievēlēti 3 rātskungi: Šteina, Klinda un Hepnera kungi, kuri šodien nodeva savu zvērestu.

 

Tā kā Rēvalda kungs šodien atteicās, visi namnieki par tiesas fogtu uz 3 gadiem ievēlēja Hepnera kungu. Tas noticis Aizputē, 1718.g. 13. septembrī. Rēvalda kungs saglabāja rātskunga amatu.

1720.g. 29. jūnijā Glēzera kungs ir ievēlēts par eltermani, un nodevis savu zvērestu.

1720.g. 1. jūlijā Dankera kungs ir ievēlēts par kvartīrmeistaru, un nodevis savu zvērestu.

1722.g. 2. novembrī Krenkina kungs ir ievēlēts par kvartīrmeistaru, un nodevis savu zvērestu.

 

295. lapaspuse

1723.g. 31. maijā abi namnieki: Tobiass Kelšs un Georgs Hermans nodevuši namnieka zvērestu.

1723.g. 31. maijā Krenkina un Kelša kungi ir ievēlēti par rātskungiem, kuri šinī datumā arī nodeva savu zvērestu, un visi namnieki viņiem vēlēja laimi.

1723.g. 26. augustā visa rāte un namnieku kopiena par birģermeistaru ievēlēja Ertmani fon Krenkinu, un viņš nodeva savu zvērestu.

1723.g. 27. septembrī Klinda un Hermaņa kungi ir ievēlēti par kvartīrmeistariem un nodeva savu zvērestu.

1724.g. 14. februārī Šrams un Zēbergs nodeva namnieka zvērestu.

1724.g. 1. maijā Opackis un Rēvalds nodeva namnieka zvērestu.

1724.g. 1. maijā Šrama kungs tika ievēlēts par rātskungu, un nodeva savu zvērestu.

1724.g. 2. oktobrī Zēberga kungs tika ievēlēts par kvartīrmeistaru.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00