dev1

296. - 297. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 150

 

296. lapaspuse

1726.g. 11. janvārī Ernests Fromholds Daums un Johans Georgs Ambahs nodeva namnieka zvērestu.

1726.g. 14. janvārī nozvērinātais tiesas fogts Kerklinds atkal tika ievēlēts par fogtu uz 3 gadiem, un nodeva amata zvērestu.

1728.g. 26. aprīlī brāļi Simons un Frīdrihs Embuteviči nodeva namnieku zvērestu.

1728.g. 28. jūnijā Reks un Ditmers nodeva namnieka zvērestu.

1728.g. 28. jūnijā par kvartīrmeistaru ir ievēlēts Rēriha kungs, un nodeva savu amata zvērestu.

1728.g. 28. jūnijā Glāss ir ievēlēts par rātskungu, un nodeva savu zvērestu.

1729.g. 26. aprīlī Dauma kungs ir ievēlēts par pilsētas eltermani, un nodeva savu zvērestu.

1729.g. 4. oktobrī Ditmera kungs ir ievēlēts par [...]

 

297. lapaspuse

1731.g. 9. aprīlī Spenne, Ferdinands, Steinics un Šneiders nodeva namnieka zvērestu.

1731.g. 23. aprīlī Šmids ir ievēlēts par baznīcas apakšpriekšnieku un kvartīrmeistaru, un nodeva savu zvērestu.

1731.g. 18. jūnijā Rēriha kungs ir ievēlēts par pilsētas eltermani, un nodeva savu zvērestu.

1731.g. 15. oktobrī Mertenu Glēsu godājamā rāte un visa namnieku kopiena ievēlēja par tiesas fogtu, un viņš nodeva savu zvērestu.

1731.g. 15. oktobrī Krāmers un Daums nodeva namnieka zvērestu.

1731.g. 26. novembrī Rērihs un Krāmers ievēlēti par rātskungiem, un nodeva savu zvērestu.

1732.g. 28. janvārī Ārends Vilhelms Rēvalts nodeva namnieka zvērestu.

1732.g. 27. aprīlī Zēbergs ievēlēts par [...]

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00