dev1

288. - 289. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 146

 

288. lapaspuse

1667.g. 25. novembrī šis pirkuma raksts vārds vārdā ir pārrakstīts pilsētas grāmatā:

Es, Daniels Hartvigs, Aizputes namnieks, daru zināmu sev, saviem mantiniekiem un pēcnācējiem un ikkatram, lai kādas kārtas un stāvokļa tas arī nebūtu, īpaši tiem, kuriem šo nepieciešams zināt, ka zemākminētajā datumā ar savas sievas piekrišanu esmu godājamajam mākslas zinātājam Ruprehtam Ēvelam, visiem viņa mantiniekiem un pēcnācējiem namu un sētu, kas atrodas starp augstdzimušā un stingrā kunga Hermaņa Euleberga un Heinriha Stikera gruntsgabaliem, kas stiepjas no lielceļa līdz upītei lejā, un kādu to esmu mantojis no nelaiķa tēva, par 200 poļu florēniem labās, derīgās monētās, kuras esmu saņēmis savās rokās un pievienojis savam un savējo labumam, kādēļ savā un savu mantinieku vārdā par šo pirkuma naudu piešķiru pircējam, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem nododu visas tiesības un īpašumu, ko pircējs Ruperts Ēvels, viņa mantinieki un pēcnācēji var bez jebkādām manām un manu mantinieku ierunām, iespaida un kaitējuma kā savu mantojamu dzimtīpašumu paturēt, apdzīvot, lietot, apbūvēt, pārdot, dāvināt, ieķīlāt pēc sava prāta un iegribas. Esmu atteicies no visām laicīgajām un garīgajām tiesībām, kas saistītas ar šo īpašumu, pircēja labā. Lai šo apstiprinātu, esmu lūdzis godājamo rāti šim rakstam pielikt pilsētas zīmogu, un esmu parakstījis to ar savu roku. Dots Aizputē, 1657.g. 24. martā.

Daniels Hartvigs, pārdevējs, ar paša roku

Johans Lors, tiesas fogts

 

289. lapaspuse

1667.g. 25. novembrī šis pirkuma raksts vārds vārdā ir pārrakstīts pilsētas grāmatā:

Lai top zināms katram, lai kādas kārtas un stāvokļa tie arī nebūtu, it sevišķi tiem, kam šo ir nepieciešams zināt, ka apakšā minētajā datumā starp godājamo un ievērojamo Tomasu Nikelu, ievērojamo namnieku un augsti godātās tiesas asesoru un uzraugu Aizputē no vienas puses, un Hansu Priezi, namnieku un cepurnieku, Tomasa Nikela mīļās pameitas Annas Sabīnas mīļoto nākošo znotu no otras puses, ir veikta īpašuma dalīšana šādā veidā. Tomasam Nikelam ir piešķirts nams, sēta un dārzs, kas atrodas starp Kristofa Pilta namu un Blumberga krogu, un stiepjas no pilsētas gatves līdz Tebras upītei, kā arī puse no zemesgabala, kas robežojas ar Kristofa Blumberga zemi, puse dārza, kas ir atdalīta ar žogu, pirts, puse no nama un viena istaba, kas atrodas uz Pilthauzena pusi. Šos minētos gabalus Tomass Nikels, viņa mantinieki un pēcnācēji pēc savas gribas un patikas kā savu dzimtīpašumu var apdzīvot, izmantot, apbūvēt, dāvināt, pārdot, ieķīlāt. Viņa pameitas mīļotā Hansa Prīzes daļa ir puse no nama, sētas un dārza, kas robežojas ar Blumberga kunga dārzu un krogu, puse no staļļa, viena istaba ar pagrabu. Tas viss ir kārtīgi sadalīts un iemērīts abu kungu klātbūtnē, un Hanss Prīze un viņa mantinieki to pēc savas gribas un patikas kā savu dzimtīpašumu var apdzīvot, izmantot, apbūvēt, dāvināt, pārdot, ieķīlāt. Liecinieki no Tomasa Nikela puses bija krodzinieks Kohs un eltermanis Peters Huts, no Hansa Prīzes puses – tiesas fogts Martins Dreijers. Lielākai ticamībai tas ir ierakstīts pilsētas grāmatā. Tas noticis Aizputē, 1667.g. 25. novembrī.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00