dev1

284. - 285. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 144

 

284. lapaspuse

tā es to tagad nododu savam znotam Celestīnam Vendam par to pašu naudu, 190 poļu florēniem, ko es labos dukātos esmu saņēmis savās rokās un pievienojis savai un savējo mantai, pārdodu un nododu par dzimtīpašumu, un par saņemto naudu savā un mantinieku vārdā pilnībā atsakos no visām tiesībām uz īpašumu par labu savam znotam Celestīnam Vendam. Savā un savu mantinieku vārdā es atsakos no jebkādiem iebildumiem, un pircējs, viņa mantinieki un pēcnācēji šo namu un gruntsgabalu kā savu mantojamu dzimtīpašumu var paturēt, pārdot un ieķīlāt, un paturēt pēc sava prāta un gribas, un ka atsakāmies savā un savu mantinieku vārdā pilnībā atsakos no visām tiesībām, ierunām un iebildumiem par šo īpašumu, un apsolos pircējam un īpašumam nekādā veidā nekaitēt un neveikt neko, kas ir pretrunā ar laicīgajām un garīgajām tiesībām. Lielākai ticamībai un patiesumam esmu šo kopā ar lieciniekiem parakstījis un apzīmogojis, licis ierakstīt Aizputes pilsētas grāmatā un apstiprināt ar pilsētas zīmogu. Tas noticis Aizputē, 1656.g. 24. martā.

 

285. lapaspuse

Svētās un nedalāmās trīsvienības vārdā, āmen! Es, Daniels Meijers, Aizputes birģermeistars, ar šo paziņoju visiem un katram, augstas un zemas kārtas personām, ka es no labas gribas un būdams pie skaidra saprāta, ar savas sievas piekrišanu Gothardam Feldam, Aizputes namniekam, pārdodu namu un dzīvesvietu kopā ar 6 pūrvietas lielu zemesgabalu. Nams un dzīvesvieta atrodas pāri pretim mūsu Sv. Jāņa kapsētai, un no vienas puses robežojas ar Franča Mihela, bet no otras – ar Hansa Hauzeka dzīvesvietu, bet zemesgabals atrodas mūsu Aizputes tīrumā, un no vienas puses robežojas ar nelaiķa Revelšteda tīrumu, bet no otras puses – ar ķestera tīrumu. Par 250 guldeņiem, kurus pilnīgi esmu saņēmis labās monētās savās rokās, kādēļ pilnībā atsakos no visām tiesībām uz šo īpašumu, laicīgajām un garīgajām, un nododu tās minētajam pircējam, viņa mantiniekiem un pēcnācējiem. Bez tam savā un savu mantinieku vārdā pilnībā atsakos no visām tiesībām, ierunām un iebildumiem par šo īpašumu, un apsolos pircējam un īpašumam nekādā veidā nekaitēt un neveikt neko, kas ir pretrunā ar laicīgajām un garīgajām tiesībām.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00