dev1

280. - 281. lapaspuse

 

DSHI 130 Hasenpoth 142

 

280. lapaspuse

Pircējs un viņa mantinieki īpašumu brīvi var apdzīvot, lietot un izmantot, pārdot, ieķīlāt un atdot pēc savas gribas un patikšanas. Es arī savā un savu mantinieku vārdā pilnībā atsakos no visām tiesībām, ierunām un iebildumiem par šo īpašumu, un apsolos pircējam un īpašumam nekādā veidā nekaitēt un neveikt neko, kas ir pretrunā ar laicīgajām un garīgajām tiesībām. Lielākai ticamībai un patiesumam esmu šo kopā ar lieciniekiem parakstījis un apzīmogojis, licis ierakstīt Aizputes pilsētas grāmatā un apstiprināt ar pilsētas zīmogu. Tas noticis Aizputē, 1650.g. 19. janvārī.

Heinrihs Vends, ar paša roku

Karls Kandlers, tiesas fogts

 

281. lapaspuse

Ar šo tiek paziņots visiem, it sevišķi tiem, kuri šo lasīs, ka šodien, apakšā minētajā datumā ir noslēgts pastāvīgs, pilnīgs un nelaužams dzimtpirkums starp augstdzimušo, dižciltīgo un stingro Johanu Renni, karalisko majoru un Aizputes amta muižas[1] nomas kungu kā pārdevēju, un kurš rīkojas augstdzimušā, dižciltīgā un stingrā kunga Heinriha Rennes, Piltenes apgabala mannrihtera, Aizputes amta muižas nomas kunga mazgadīgo mantinieku vārdā, un godājamo, ievērojamo kungu Peteru Veisu, Aizputes eltermani un ievērojamo namnieku kā pircēju, par pārdevēja nelaiķa brālēna Heinriha Rennes namu un gruntsgabalu ar tam piederīgajām zemēm un robežām, tādā veidā, kādā viņš to agrāk nopirka no godājamā un gudrā kunga Bastiana Otto, Aizputes tiesas fogta. Saskaņā ar šo noslēgto un tiesiski apstiprināto kontraktu, īpašums tiek pārdots par dzimtu Peteram Veisam par 190 poļu florēniem skaidrā naudā, un šo naudu pircēja kungs pārdevēja kungam pilnībā un pareizi ir nomaksājis.

 


[1] Amta muiža – Kurzemes – Zemgales hercogiem piederoša muiža.

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA

Valsts Kultūrkapitāla fonds

AIZPUTES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Telefons Tālruņi: Mob.t. 29623284
e-pasts e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com 
Web Mājas lapa: www.aizputesmuzejs.lv

irk1 Pieejams apmeklējums invalīdu ratiņkrēslos

MUZEJS PIEEJAMS APMEKLĒTĀJIEM:

No 01.10. - 30.04. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
katra mēneša 3. sestdienā no plkst. 10:00 - 14:00
No 01.05. - 30.09. darbdienās no plkst. 09:00 - 17:00,
sestdienās no plkst. 10:00 - 14:00